Năm 2007 đầu tư ra nước ngoài 391,2 triệu USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tính trung bình, quy mô vốn đầu tư đăng ký cho một dự án đạt 6 triệu USD.

Trong năm 2007, các doanh nghiệp Việt Nam đã rót 71,2% tổng vốn đăng ký để đầu tư tại Lào với 23 dự án có tổng vốn đăng ký 162,1 triệu USD, 1 dự án thăm dò khai thác dầu khí tại Madagasca với vốn đầu tư 117,36 triệu USD.

Các doanh nghiệp Việt Nam thường tập trung đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp (17 dự án, vốn đầu tư 156,8 triệu USD), chiếm 35,9% về vốn dự án và 40% về vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực công nghiệp (23 dự án, vốn đầu tư 147,1 triệu USD), chiếm 26% về số dự án và 37,6% về vốn đầu tư đăng ký. Số vốn còn lại đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ.

Như vậy, trong 20 năm qua (1988 – 2007), đã có 249 dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là 1,39 tỷ USD.

Theo ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, bước đầu các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đã thu được những kết quả khả quan.

Một số dự án đã được điều chỉnh Giấy phép đầu tư mở rộng quy mô và hứa hẹn thành công.

Cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp có các dự án thăm dò, thẩm lượng và khai thác dầu khí của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tại Angieri và Malaysia với vốn đầu tư thực hiện khoảng 30 triệu USD. Ngoài ra, trong lĩnh vực nông nghiệp các dự án trồng cao su tại 4 tỉnh Nam Lào của Tổng Công ty Cao su Việt Nam và Công ty Cao su Đắc Lắc với vốn đầu tư khoảng 60 triệu USD đã triẻn khai đúng tiến độ.

Như vậy, theo đúng dự báo, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng tài chính và quan tâm mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Nguồn: VTC News