Năm 2008: Giá cả hàng hóa tiếp tục tăng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Giá các mặt hàng thiết yếu đều tăng mạnh, chiều hướng tăng thể hiện rõ ở những mặt hàng có tỷ trọng xuất khẩu lớn như xăng dầu là 100%, phôi thép là 65-70%, nguyên liệu sản xuất thuốc là 60%.

Do việc thực hiện lộ trình điều hành cơ chế giá thị trường đối với một số vật tư quan trọng, giá điện đã tăng 7,6%, than tăng 10-20%, xăng tăng 23,8%, dầu diezel tăng 18,6%, dầu madut tăng 41,6%, thức ăn chăn nuôi tăng tới 25-30%.

Năm 2008, Tổ điều hành nhận định, sức ép tăng giá tới nhiều mặt hàng trong nước sẽ còn lớn hơn, khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu, rộng và vẫn chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan như giá vật tư thế giới, thời tiết, dịch bệnh.

Bộ Công Thương đã dự báo, chỉ số giá tiêu dùng năm 2008 so với năm 2007 sẽ tăng khoảng 7,5%. Trước mắt, tháng 1-2008, do nhu cầu tiêu thụ hàng Tết Nguyên đán cao, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng khoảng 1,5-1,8%.