Năm 2008 sẽ hoàn chỉnh chính sách phát triển thị trường
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

UBCKNN sẽ hoàn thành xây dựng Nghị định về phát hành riêng lẻ, xây dựng các quy chế về giao dịch, công bố thông tin của Cty đại chúng chưa niêm yết, nghiên cứu triển khai từng bước việc mở tài khoản ký quỹ, tập trung nghiên cứu các sản phẩm phái sinh và áp dụng nghiệp vụ quyền chọn (option) trước.

Về quy chế hướng dẫn đối với NĐTNN, tinh thần của quy chế này là tăng cường công khai minh bạch, coi đây là cơ hội để huy động vốn đầu tư nước ngoài cho phát triển. UBCKNN cũng sẽ tập trung xây dựng thống nhất các quy định về tỉ lệ sở hữu, xác định đối tượng NĐTNN đối với CK niêm yết, chưa niêm yết, DN CPH, các quỹ đầu tư và vấn đề góp vốn của bên nước ngoài. Hiện tại còn một số quy chế cần hoàn chỉnh và ban hành như quy chế về quỹ nước ngoài, quy chế về công ty đầu tư CK, quy chế về người hành nghề…

Một đề án quan trọng nữa là xây dựng thị trường giao dịch trái phiếu (TP) chuyên biệt. Khi quy mô thị trường phát triển thì thị trường TP đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cơ cấu TTCK. Nếu chúng ta muốn giữ được đồng vốn nước ngoài ở VN thì phải phát triển thị trường TP vì khi CP sụt giảm, dòng vốn sẽ chuyển sang thị trường TP chứ không rút ra khỏi VN, tránh gây ra khủng hoảng. Ngoài ra khi đẳng cấp TTCK nâng lên, tổ chức đầu tư lớn rất quan tâm đến thị trường TP và luồng vốn nước ngoài vào sẽ phụ thuộc vào thị trường này”.

Nguồn: Báo Lao động