Năm 2009: Vốn FDI sẽ cao hơn năm nay
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngày 23/11, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch – Đầu tư) thông báo mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2009 là hơn 30 tỉ USD. Về cơ cấu đầu tư, chú trọng thu hút các dự án lớn, trọng điểm, sử dụng công nghệ cao và có khả năng tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh.

Tuy nhiên Bộ Kế hoạch – Đầu tư cũng nhận định mặc dù vốn thực hiện năm 2009 có thể đạt cao nhất so với các năm trước nhưng tỷ lệ vốn thực hiện so với đăng ký vẫn có xu hướng giảm do tốc độ tăng vốn đăng ký cao hơn nhiều so với tốc độ tăng vốn thực hiện. Trong số các nguyên nhân có tình trạng cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được sự phát triển của nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực FDI./.

Nguồn: VOV News