Nên ưu đãi thuế cho doanh nghiệp dịch vụ khoa học công nghệ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bản chất của dịch vụ khoa học công nghệ là tạo ra tối đa các điều kiện cần và đủ để hoạt động triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ và áp dụng chuyển giao công nghệ mới được diễn ra. Ở các nước công nghiệp phát triển như: Mỹ, Anh, Pháp, Australia, các dịch vụ này thuế GTGT và thuế TNDN bằng 0%. Ở nước ta dịch vụ khoa học công nghệ chưa phát triển, chưa là cầu nối cho hoạt động nghiên cứu triển khai do vậy càng cần thiết được nhà nước ưu đãi cụ thể là bằng thuế TNDN và thuế GTGT. Với sự ưu đãi về thuế TNDN và thuế GTGT, DN có cơ hội tìm kiếm các dịch vụ khoa học tốt hơn, tạo ra được lợi nhuận cao hơn để đóng góp cho nhà nước. Vấn đề ở đây là tạo môi trường sáng tạo khoa học công nghệ tối ưu cho các DN, giúp các DN tháo gỡ khó khăn để hội nhập quốc tế.

Riêng về dịch vụ sở hữu trí tuệ – 1 hoạt động của dịch vụ khoa học công nghệ, Việt Nam rất quan tâm đến phát triển lĩnh vực Sở hữu trí tuệ – công cụ quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế đất nước cũng như hội nhập kinh tế thế giới. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống luật về sở hữu trí tuệ, Nhà nước cũng cần triển khai chính sách ưu đãi về thuế nhằm khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động về sở hữu trí tuệ; để phát triển tài sản trí tuệ trong DN; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu – sáng tạo của các cá nhân – tổ chức trong nghiên cứu, phát triển công nghệ. Chủ trương đào tạo và phát triển 1.000 luật sư sở hữu trí tuệ (các năm 2005-2010).

Để khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật cũng như tạo điều kiện hấp dẫn thu hút nguồn lực của xã hội trong đầu tư xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 1.000 luật sư sở hữu trí tuệ, phát triển các tổ chức cung ứng dịch vụ sở hữu trí tuệ phục vụ nhu cầu hội nhập của đất nước trong thời kỳ tăng tốc của nền kinh tế, đề nghị bổ sung “dịch vụ khoa học và công nghệ” vào loại đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.

Về thuế GTGT, hiện nay, các đối tượng sử dụng dịch vụ khoa học và công nghệ trong đó có dịch vụ sở hữu trí tuệ đang được hưởng ưu đãi thuế GTGT ở mức 5%. Tại dự thảo Luật thuế GTGT (sửa đổi) vẫn giữ nguyên quy định này (Điều 7 khoản 2.e): “Dịch vụ khoa học- công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ” được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%”. Tuy nhiên, trước nhu cầu cải cách và đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ phục vụ việc xây dựng và phát triển thị trường khoa học công nghệ, đặc biệt Nhà nước chú trọng đầu tư và tài trợ cho các chương trình, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, nhất là việc tạo ra các sáng chế, tiếp thu và ứng dụng công nghệ mới tiên tiến tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi tắt – đón đầu, tạo các sản phẩm khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu của DN sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá có tính cạnh tranh cao trong nước và xuất khẩu. Chủ trương quan trọng này của Nhà nước nếu được thực thi hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy nhanh sự hội nhập của nền kinh tế nước ta vào nền kinh tế toàn cầu. Để chủ trương của Nhà nước triển khai thành công cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, nhóm các nhà khoa học, tổ chức khoa học công nghệ, DN hưởng ứng và tham gia tích cực thực hiện các chương trình, hoạt động khoa học công nghệ, bên cạnh việc giữ lại mức thuế 5% cho dịch vụ khoa học và sở hữu trí tuệ như hiện nay, cần có sự điều chỉnh theo hướng tăng thêm ưu đãi hoặc miễn thuế GTGT cho các đối tượng, nhất là cá nhân, nhóm các nhà khoa học có hoạt động được tài trợ từ ngân sách quốc gia khi sử dụng các dịch vụ khoa học công nghệ.
 
TS Luật sư Lê Xuân Thảo
Nguồn:  Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp