Ngân hàng Nhà nước tăng các lãi suất chủ chốt
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Việc điều chỉnh lãi suất được xuất phát từ thực tế, hiện nay lãi suất cơ bản đang thấp hơn lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu thấp hơn lãi suất thị trường liên ngân hàng, không còn phù hợp với yêu cầu điều tiết và kiểm soát tiền tệ một cách chặt chẽ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mục đích của việc tăng các mức lãi suất là nhằm tiến tới thiết lập mối quan hệ hợp lý giữa các mức lãi suất điều hành của cơ quan này với lãi suất thị trường, nâng cao hiệu quả điều tiết tiền tệ của công cụ lãi suất, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2008.

Ngân hàng Nhà nước dự báo, hiện nay và trong những tháng tới, cung – cầu vốn trên thị trường diễn ra bình thường, giá cả thị trường ít có khả năng tăng đột biến theo tính quy luật trong những tháng đầu năm, lãi suất thị trường quốc tế có xu hướng giảm, tỷ giá VND so với USD có xu hướng giảm nhẹ và mức độ cạnh tranh trên thị trường có xu hướng tăng. Theo đó, việc điều chỉnh tăng lãi suất lần này sẽ ít tác động làm tăng mặt bằng lãi suất thị trường.

Một số chuyên gia tài chính cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất là một chủ trương đúng đắn, đáng lẽ cần phải được triển khai sớm hơn.

Cũng thông qua biện pháp này, các nhà điều hành chính sách tiền tệ đã thể hiện quyết tâm hạn chế lạm phát có khả năng tăng cao trong năm nay. Tuy nhiên, cũng theo một số chuyên gia, một lo ngại là khi các lãi suất chủ chốt nói trên tăng, ngoại trừ lãi suất cơ bản, cũng thể hiện mục đích thắt chặt tiền tệ, có thể sẽ hạn chế cung vốn cho các ngân hàng thương mại. Từ đây, lãi suất trên thị trường cũng có thể sẽ bước vào một đợt tăng mới. Trên thực tế, nhiều nhu cầu vay vốn vẫn chấp nhận lãi suất cao, do đó cần cẩn trọng với khả năng tăng rủi ro tín dụng. Theo đó, tăng cường năng lực thẩm định rủi ro là yêu cầu đặt ra từ chính sách lãi suất mới

Theo Vneconomy
.

Nguồn: Website Chính phủ