Ngân hàng Nhà nước thiết lập đường dây nóng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo thông báo, để tiếp nhận các thông tin phản ánh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cử đầu mối là Văn phòng NHNN với số điện thoại: (04)8.266.344; ĐTDĐ: 01226.376.735; Fax: (04)8.241.534; Email: nhnn@sbv.gov.vn. Đường dây nóng tại Thanh tra NHNN với số điện thoại (04)8.268.768/(04)8.250.610; ĐTDĐ: 0122.626.8579; Fax: (04)8.241.098; Email: hdthang@gov.sbv.vn. .

Tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội, đường dây nóng theo số điện thoại: (04)8.253.962/(04) 8.253.961; ĐTDĐ: 0913.545.255/ 0912.795.886; Fax: (04)8.258.884; Email: vanthu_nhnntp@hanoi.gov.vn. Tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh: số cố định: (08)8.211.230; Fax: (08)8.217.856; Email: nhnntphcm@hcm.vnn.vn.

Đây là động thái quan trọng để Ngân hàng Nhà nước có thêm các thông tin từ phản ánh của khách hàng, nhằm tăng thêm sự linh hoạt và chính xác trong các quyết định điều hành của mình.

Nguồn: Báo Điện tử VietNamNet