Ngành thuế Hà Nội thu về cho ngân sách gần 250.000 tỷ đồng năm 2019
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thông tin từ Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, tính đến 14h00 ngày 31/12/2019, tổng thu ngân sách do Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện ước đạt 249.127 tỷ đồng, bằng 101,5% dự toán, tăng 13,5% so với năm 2018.

Trong đó, thu dầu thô và thu nội địa là 247.226 tỷ đồng, đạt 100,6% dự toán, tăng 12,6% so với thực hiện năm 2018.

Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thực hiện 222.348 tỷ đồng, đạt 101,9% dự toán, tăng 24,8% so với thực hiện năm 2018.

Được biết, năm 2019, Cục Thuế được giao thực hiện dự toán thu ngân sách 245.726 tỷ đồng, tăng 11,8% so với thực hiện năm 2018.

“Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách tăng trưởng so với thực hiện năm 2018. Cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng bền vững, nâng tỷ lệ thu từ thuế – phí và giảm dần các khoản thu liên quan đến tài nguyên, đất đai trên cơ sở đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp với sự khởi sắc, tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động từ sản xuất kinh doanh”, Cục Thuế TP Hà Nội cho biết.

Theo đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 18,3% so với cùng kỳ; khu vực ngoài quốc doanh tăng 19,5% so với cùng kỳ.

Về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, năm 2019 Cục Thuế Hà Nội đã giảm từ 24 phòng xuống còn 21 phòng, giảm từ 30 Chi cục Thuế trực thuộc xuống còn 27 Chi cục Thuế, giảm từ 312 Đội thuế xuống còn 251 Đội thuế.

Trong công tác kê khai – kế toán thuế, cơ quan này đã đôn đốc thu bổ sung trên 4.600 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp và gần 2.200 tỷ đồng các khoản thuế – phí khác trong 2 tháng cuối năm.

Ngoài ra, Cục Thuế TP Hà Nội cũng thực hiện 18.523 cuộc thanh, kiểm tra trong năm 2019, truy thu, xử phạt hơn 3.700 tỷ.

Đặc biệt trong công tác quản lý nợ – cưỡng chế thuế đã thu hồi và xử lý 9.229 tỷ đồng nợ thuế, đảm bảo số nợ thuế trên dưới 90 ngày tại thời điểm 31/12/2019 ở mức 4,7% tổng thu ngân sách nhà nước.