Ngày 21.3, khai mạc kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp thứ chín, QH sẽ xem xét các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2010, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách những tháng đầu năm 2011. QH xem xét các báo cáo về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới năm 2010 theo quy định của Luật Bình đẳng giới; phương án sử dụng 3.500 tỉ đồng đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Kỳ họp thứ chín là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ QH khoá XII, nên QH sẽ dành nhiều thời gian xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007-2011 của QH, các cơ quan của QH, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Về công tác lập pháp, QH sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật gồm: Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Thủ đô.   

Đ.L.T
Nguồn: Báo Điện tử Lao động