Ngày 27/12, Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường cả nước sẽ giao lưu trực tiếp với người dân và doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đây là phương thức mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các Sở trả lời các câu hỏi, ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp; đồng thời trực tiếp cùng với các Sở trả lời những câu hỏi có liên quan đến cơ chế chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường.

Ngày 27/12/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với 64 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ giao lưu trực tiếp với người dân và doanh nghiệp trên hệ thống http://têntỉnh.monre.gov.vn hoặc http://gltt.monre.gov.vn.

Buổi giao lưu này nhằm tiếp tục giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các số điện thoại 04.7732732, 04.7734945, 04.7734946 hoặc qua địa chỉ mail: gltt@monre.gov.vn./.

Nguồn: TTXVN