Nghị định 19 can thiệp quá sâu vào hoạt động của DN
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Nhận định nhiều quy định tại Nghị định 19 đang can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ hàng loạt quy định trong Nghị định này, như thương nhân phải sở hữu các bồn chứa gas và số lượng bình gas tối thiểu, phải thiết lập hệ thống phân phối…
Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh khí gas thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đánh giá của Bộ, Nghị định số 19 được ban hành đã có đóng góp tích cực đối với thị trường kinh doanh khí, đặc biệt là thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng trong thời gian qua.Tuy nhiên, sau khi triển khai áp dụng đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập cần phải xem xét, đánh giá tổng thể và hoàn thiện. Do đó, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ hàng loạt quy định trong Nghị định này.

Không can thiệp vào quy mô doanh nghiệp

Cụ thể, việc quy định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 m3 gas, có số lượng chai gas với với tổng dung tích chứa tối thiểu hơn 3,93 triệu lít; thương nhân phân phối khí có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 m3, có số lượng chai với tổng dung tích chứa tối thiểu 2,62 triệu lít… là quá lớn.

“Các điều kiện kinh doanh trên dẫn đến việc loại bỏ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mới vào thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp đã có quá trình đầu tư, hoạt động có hiệu quả. Điều này sẽ gây ra những thiệt hại cho các doanh nghiệp nói trên, các doanh nghiệp này muốn tiếp tục kinh doanh thì phải đáp ứng được các điều kiện trên tức là bình quân mỗi doanh nghiệp sẽ buộc phải đầu tư thêm hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng để đầu tư vào hệ thống bồn chứa, bình gas chỉ với mục đích để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện mà không cần thiết để sử dụng vào sản xuất, kinh doanh”, dự thảo tờ trình của Bộ Công Thương nêu rõ.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, với tinh thần Nhà nước không can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, đặc biệt không quy định điều kiện liên quan đến quy mô của doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề xuất bỏ các điều kiện về quy mô kinh doanh như trên.

Tương tự, Bộ cũng đề xuất bỏ quy định thương nhân phải sở hữu cầu cảng, sở hữu trạm nạp, sở hữu trạm cấp khí. Bộ Công Thương cho rằng, quy định như vậy là can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chưa phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp.

Mặt khác, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự chủ và đi thuê cầu cảng của các doanh nghiệp khác đã có cầu cảng sẵn để tiếp nhận khí từ tàu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình được thuận lợi chứ không nhất thiết doanh nghiệp nào cũng phải có cầu cảng.

Còn việc quy định trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, trạm cấp khí phải thuộc sở hữu của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu và thương nhân phân phối khí tại Nghị định 19/2016/NĐ-CP là có sự phân biệt và gây khó khăn cho các trạm nạp, trạm cấp khí đã tồn tại độc lập.

Doanh nghiệp có quyền không lập hệ thống phân phối

Bộ Công Thương cũng đề xuất bỏ quy định thương nhân kinh doanh khí phải thiết lập hệ thống phân phối. Vì quy định thương nhân phải thiết lập hệ thống phân phối như Nghị định 19/2016/NĐ-CP vô hình chung cản trở doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp và tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP.

Việc thiết lập hệ thống phân phối hay không là do sự tự chủ của doanh nghiệp căn cứ vào quy mô và năng lực của mình để thiết lập đảm bảo phù hợp các quy định về thiết lập đại lý như quy định của Luật Thương mại, không nhất thiết tất cả các thương nhân kinh doanh khí đều phải thiết lập hệ thống phân phối của mình như Nghị định đã quy định.

Cùng với, Bộ đề nghị bỏ quy định yêu cầu tất cả các thương nhân kinh doanh khí phải dự trữ lưu thông mặt hàng khí.

Cùng với đó, Bộ đề xuất bổ sung các quy định liên quan đến an toàn đối với cơ sở tồn chứa khí; an toàn đối với trạm nạp, trạm cấp khí; an toàn trong vận chuyển giao nhận khí; an toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai; an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG; quy định điều kiện đối với cơ sản kiểm định chai chứa LPG và cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các cơ sở này.

Để hạn chế tình trạng chiếm dụng trái phép, tranh giành chai LPG; nạn cưa tai mài vỏ chai LPG diễn ra thường xuyên gây mất an toàn, cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng của con người khi sử dụng gas, khi tiến hành sửa đổi Nghị định 19/2016/NĐ-CP sẽ bổ sung một chương quy định riêng về quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

Về mặt thủ tục hành chính, Bộ Công Thương đề xuất giảm thời hạn cấp các Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày làm việc xuống còn 15 ngày theo phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ năm 2017 đã phê duyệt.

Dự thảo thay thế Nghị định 19 sẽ:

1. Bỏ quy định thương nhân đầu mối phải sở hữu các bồn chứa khí và sở hữu chai chứa LPG

2.Bỏ quy định thương nhân phải sở hữu cầu cảng, sở hữu trạm nạp, sở hữu trạm cấp khí

Bỏ loại hình thương nhân phân phối khí, tổng đại lý và đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

4. Bỏ quy định thương nhân kinh doanh khí phải thiết lập hệ thống phân phối

5. Bỏ quy định yêu cầu tất cả các thương nhân kinh doanh khí phải dự trữ lưu thông mặt hàng khí

6. Bổ sung các quy định liên quan đến an toàn

7. Giảm thời hạn cấp các Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày làm việc xuống còn 15 ngày

Thanh Hằng
Nguồn: http://canhtranhquocgia.vn/Chinh-sach-va-cuoc-song/Nghi-dinh-19-can-thiep-qua-sau-vao-hoat-dong-cua-DN/299110.vgp