Ngân hàng giảm mạnh giấy tờ, thủ tục cho vay
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Công tác cải cách hành chính tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam cũng như tại các tổ chức tín dụng là một điểm sáng của ngành, mang lại hiệu quả và có những tác dụng tích cực đối với doanh nghiệp và người dân.

Đây là ý kiến của Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm do NHNN tổ chức ngày 26/6.

Trong năm 2016, thông qua công tác rà soát, cắt giảm, bãi bỏ hồ sơ, điều kiện thực hiện và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính…, NHNN đã bãi bỏ 6 thủ tục hành chính; đơn giản hóa 10 thủ tục; đơn giản hóa và cắt giảm 26 thành phần hồ sơ; 50 điều kiện của các thủ tục hành chính tại các thông tư liên quan.

Đáng chú ý, các thủ tục liên quan đến hoạt động thanh toán đã được đơn giản hóa, tạo thuận lợi, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng giao dịch. Chi phí tuân thủ năm 2016 được cắt giảm vượt mục tiêu đề ra là 10%.

Về hiện đại hóa giao dịch hành chính, từ năm 2016, toàn bộ công chức thuộc NHNN đã sử dụng phần mềm hệ thống thông tin quản lý văn bản, toàn bộ văn bản (trừ văn bản mật) đã được xử lý trên mạng.

Cơ chế một cửa cũng được NHNN triển khai sớm và từng bước hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn. Đến nay, toàn bộ thủ tục hành chính đều được tiếp nhận tại bộ phận một cửa và có giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân được trợ giúp hướng dẫn hoàn thiện ngay tại bộ phận này khi có yêu cầu. Nhờ những nỗ lực cải cách, các chỉ số cải cách hành chính của NHNN đã được cải thiện.

Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2016, NHNN lần thứ 2 liên tiếp xếp thứ nhất trong số các bộ, ngành. Kết quả đó chứng tỏ ngành ngân hàng đã được doanh nghiệp và người dân đánh giá cao. Đồng thời, những cải cách của ngành đã mang lại hiệu quả và có những tác dụng tích cực đối với doanh nghiệp và người dân.

Không chỉ NHNN, các tổ chức tín dụng cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải tiến các quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Cụ thể, các ngân hàng đã rà soát, cắt giảm giấy tờ, thủ tục cho vay nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc an toàn vốn.

Thời gian, số lần giao dịch, giấy tờ cần cung cấp của khách hàng đã giảm 20-40%; một số quy trình/sản phẩm dịch vụ đã giảm 42% số lượng bản gốc mẫu biểu; giảm 45% số lượng chữ ký khách hàng và 48% số lượng chữ ký cán bộ ngân hàng trên hồ sơ.

Ngoài ra, các ngân hàng không ngừng cải tiến, tối ưu hóa quy trình cung cấp dịch vụ thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại như ngân hàng trực tuyến, ngân hàng di động… giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chờ đợi.

Định hướng trong thời gian tới, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh yêu cầu đối với NHNN và các đơn vị trong toàn hệ thống cần tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính một cách quyết liệt, mạnh mẽ trên tất cả các mặt và trong toàn ngành.

Cần coi việc cải cách công chức, công vụ tại các đơn vị thuộc NHNN cùng với việc cải cách, nâng cao văn hóa doanh nghiệp, văn hóa của cán bộ, nhân viên của các ngân hàng thương mại gắn với cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng. Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của NHNN và kỷ cương trong điều hành.

Huy Thắng

 Nguồn: www.chinhphu.vn