Ngân hàng Nhà nước: Được vay ngoại tệ để tháo gỡ khó khăn về vốn trong nước
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong đó có việc ban hành Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 8/3/2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 02/5/2012) để thu hẹp các nhu cầu vốn cho vay bằng ngoại tệ. Nhờ đó, nguồn cung ngoại tệ được cải thiện, góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động sản xuất, kinh doanh đang gặp khó khăn do chi phí đầu vào cao, sức cạnh tranh của hoạt động xuất khẩu hạn chế. Để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trong điều kiện lãi suất cho vay VND đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, tỷ giá ổn định, NHNN ban hành Quyết định số 857/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 5 năm 2012 về việc cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng là người cư trú.

Theo đó:Từ nay đến hết ngày 31/12/2012, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

Việc cho phép các TCTD tiếp tục thực hiện cho vay bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hoá xuất khẩu đến hết tháng 12/2012 vừa đảm bảo NHNN vẫn kiên trì thực hiện chủ trương chống đô la hoá của Chính phủ, nhưng có sự linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Vũ Thành
Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại