Ngân hàng Nhà nước giảm các trần lãi suất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

► Trần lãi suất huy động và cho vay giảm thêm một bước, theo quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước…

Đó là Quyết định số 2646/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Theo đó, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 10%/năm xuống 9%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 8%/năm xuống 7%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng từ 11%/năm xuống 10%/năm.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 32 /2012/TT-NHNN quy định về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên là 2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ 9%/năm xuống 8%/năm; riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 8,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.

Với Thông tư số 33/2012/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm. Đáng chú ý là có bổ sung thêm nhu cầu vốn phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa là 13%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất cho vay 12%/năm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là phù hợp với mức giảm lãi suất tiền gửi và chủ trương của Chính phủ, định hướng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Về việc điều chỉnh trên, Ngân hàng Nhà nước cho rằng dù đã tích tích cực triển khai các giải pháp tiền tệ, tín dụng ngân hàng theo mục tiêu kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, thanh khoản của hệ thống ngân hàng cải thiện, thị trường tiền tệ ổn định, lãi suất thị trường liên ngân hàng diễn biến theo xu hướng giảm, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước tăng cao, nhưng hoạt động sản xuất – kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, do sức mua của thị trường vẫn ở mức thấp, hàng tồn kho ở mức cao, khả năng hấp thụ vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp còn hạn chế.

Trên cơ sở điều kiện, diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ nêu trên và để tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 7/12/2012 phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2012, Nghị quyết Quốc hội số 31/2012/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã có các quyết định điều chỉnh trên.

Đây là lần thứ sáu trong năm nhà điều hành giảm các lãi suất chủ chốt, cũng sẽ là lần giảm cuối cùng trong năm, có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2012.

Như vậy, trước mắt cơ chế lãi suất vẫn giữ nguyên. Ngân hàng Nhà nước chưa mở rộng áp trần lãi suất cho vay như định hướng Chính phủ đặt ra xem xét tại phiên họp thường kỳ tháng 11 vừa qua, cũng như trong kiến nghị của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam