Ngành hàng hải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Về hoạt động khai thác cảng biển, trong 6 tháng đầu năm, có hơn 52.000 lượt tàu biển Việt Nam và nước ngoài vào, rời các cảng biển. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt trên 145 triệu tấn, tăng 0,26% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó hàng côngtennơ đạt trên 3,9 triệu tấn TEUs, tăng 10,5%, trong khi sản lượng hàng lỏng, hàng khô và hàng quá cảnh đều giảm. Tính đến hết tháng 6, sản lượng thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam mới đạt 46,9% so với kế hoạch đề ra của năm 2012. 

Về các loại hình dịch vụ hàng hải khác như đại lý tàu biển, hoa tiêu, bảo đảm hàng hải, lai dắt tàu biển, các dịch vụ cung ứng tàu biển… đã tiếp tục phát triển, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam đã chủ động nghiên cứu đề xuất điều chỉnh các chính sách về phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ phù hợp với xu thế chung, tăng sức cạnh tranh thu hút nguồn hàng của nước ngoài trung chuyển qua hệ thống cảng biển Việt Nam.

Quang Toàn
Nguồn: Báo Tin tức điện tử