Ngoại tệ có thể được mua bán theo tỷ giá thoả thuận
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Vụ Quản lý ngoại hối, thuộc Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn 2519/NHNN-QLNH ngày 18-3-2008 đề nghị các tổ chức tín dụng có nhu cầu thực hiện mua bán ngoại tệ tiền mặt theo tỷ giá thoả thuận gửi đề xuất về cơ quan này.

Các tổ chức tín dụng sẽ phải có dự thảo quy trình thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ tiền mặt theo tỷ giá do lãnh đạo, Tổng giám đốc, giám đốc tổ chức tín dụng tự quyết định. Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét để chấp thuận đề nghị của các tổ chức này.  

Việc này xuất phát từ kiến nghị của một số tổ chức tín dụng lên Ngân hàng Nhà nước về vấn đề tỷ giá mua bán ngoại tệ trên thị trường thực tế. Gần đây, nguồn ngoại tệ mặt trên thị trường tăng cao, nhiều người dân và tổ chức muốn bán ngoại tệ mặt cho tổ chức tín dụng trong khi biên độ tỷ giá giao ngay do Ngân hàng Nhà nước quy định đang chênh lệch khá xa so với tỷ giá trên thị trường tự do.  

Theo ước tính, trong tháng 2-2008, tổng luồng vốn đầu tư và kiều hối về Việt Nam ước đạt 3,5 tỉ đô la Mỹ, trong đó kiều hối khoảng 1,5 tỉ đô la Mỹ. Cộng thêm với việc các ngân hàng thương mại rút tiền gửi ở nước ngoài về, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chuyển ngoại tệ sang đồng Việt Nam, ngoại tệ tiếp tục dư cung làm tăng giá đồng Việt Nam.  

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online