Nhật Bản giúp Việt Nam cải thiện khuôn khổ pháp lý cho luật và chính sách cạnh tranh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cục Quản lý Cạnh tranh (VCA) – Bộ Công thương- vừa ký kết Biên bản Thảo luận cho Dự án Cải thiện Khuôn khổ Pháp lý cho Luật và Chính sách Cạnh tranh.

Đây là dự án hợp tác kỹ thuật thứ 2 JICA ký với VCA với mục đích tăng cường cạnh tranh lành mạnh ở thị trường Việt Nam. Theo đó, một chuyên gia có kinh nghiệm từ Uỷ ban cạnh tranh lành mạnh Nhật Bản sẽ được cử sang Việt Nam để làm việc ở VCA.

Dự án sẽ giúp VCA thực hiện 3 hoạt động chính: sửa đổi Luật Cạnh tranh để luật phù hợp hơn trong bối cảnh các hoạt động kinh tế ngày càng gia tăng như hoạt động Sáp nhập và Mua lại (M&A); tăng cường năng lực điều tra; thúc đẩy tuyên truyền luật và chính sách cạnh tranh ở Việt Nam. Các kết quả này sẽ đạt được thông qua nhiều hoạt động, bao gồm các khóa đào tạo cho các điều tra viên của VCA để phát triển năng lực và tăng cường kỹ năng điều tra. Những kiến thức về luật cạnh tranh và chính sách cạnh tranh sẽ được phổ biến rộng rãi trong chính phủ, các doanh nghiệp, người tiêu dùng và các học giả.

Kể từ khi có hiệu lực vào năm 2005, Luật Cạnh tranh được xem là một công cụ cần thiết để thiết lập nền kinh tế mở, minh bạch và công bằng tại Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia nhìn nhận cần phải sửa đổi Luật Cạnh tranh để đáp ứng các vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. 

Ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng VCA cho biết: “Việc sửa đổi Luật cạnh tranh được coi là một vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Do những thay đổi của Luật Cạnh tranh và các văn bản pháp lý hướng dẫn sẽ mang đến những thách thức mới cho VCA trong các hoạt động thực thi luật, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị một dự án hợp tác kỹ thuật mới với Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA”.

Theo ông TSUNO Motonori, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, dự án sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao cạnh tranh quốc tế là một trong bốn nội dung chính của chính sách viện trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Dự án mới sẽ được thực hiện từ tháng 7-2012 đến tháng 6-2016 với tổng chi phí ước tính trị giá 140 triệu Yên Nhật (khoảng 1,75 triệu USD).

Theo qdnd.vn