Nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn "nói không" với cổ phần hóa
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương cho biết, trong 5 tháng đầu năm, cả nước đã CPH được 36 DNNN và 2 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có sáu tổng công ty lớn như TCT Lâm nghiệp Việt Nam, TCT Tư vấn xây dựng Việt Nam… Bên cạnh đó, 61 doanh nghiệp đã đã thành lập ban chỉ đạo CPH và 77 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp.

Trong danh sách 36 DNNN đã CPH, có tới 8 doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, 8 doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, và 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng…

Một số địa phương năm 2015 vẫn nằm trong danh sách không CPH được doanh nghiệp nào đến 2016 đã có thay đổi đôi chút. Tỉnh Nam Định đã CPH được hai doanh nghiệp. Gia Lai được hai doanh nghiệp. Riêng các bộ Tài nguyên – Môi trường, Thông tin – Truyền thông và một số tỉnh như Tiền Giang, Bình Dương, Đăk Lắc năm tháng qua vẫn nằm trong danh sách không CPH được doanh nghiệp nào như năm trước đó.

Tại một cuộc họp về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) diễn ra hồi cuối năm 2015, lãnh đạo Bộ Tài nguyên – Môi trường lý giải nguyên nhân không CPH được vì các doanh nghiệp của bộ có đặc điểm quản lý đất đai trải dài trên nhiều địa bàn nên việc thống nhất giá đất với địa phương không thực hiện được.

Tuy nhiên, đến nay không rõ vì lý do gì khác nữa, Bộ Tài nguyên – Môi trường và một số bộ, địa phương vẫn nằm trong danh sách không có doanh nghiệp CPH.

Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương cho biết, dự tính trong giai  đoạn 2016-2020 cả nước sẽ CPH 174 doanh nghiệp, không kể số doanh nghiệp sáp nhập, giải thể, chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Giai đoạn 2011-2015, cả nước cũng không hoàn thành mục tiêu CPH, với việc CPH được 478 doanh nghiệp, đạt 93% kế hoạch đề ra. Riêng 2 năm 2014-2015, số doanh nghiệp CPH được là 432 doanh nghiệp.


Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài gòn điện tử