Nhiều chỉ tiêu về "hỗ trợ doanh nghiệp" chưa đạt
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chính phủ ban hành 2 nghị quyết liên tiếp về cải thiện môi trường kinh doanh nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn…

Theo đó, về chỉ tiêu khởi sự kinh doanh, nhờ thực hiện nghị quyết nên thời gian đăng ký kinh doanh còn 3 ngày, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu của Nghị quyết đặt ra là 6 ngày. 

Cụ thể, thời gian khởi sự kinh doanh còn 17 ngày và xếp hạng sẽ cải thiện từ vị trí 109 lên vị trí 37, tăng 72 bậc, cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước ASEAN 6.

Về chỉ tiêu bảo vệ nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư thiểu số theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt, điểm số về bảo vệ nhà đầu tư tăng từ 3,33 điểm lên 6,2 điểm nhờ đổi mới của Luật Doanh nghiệp 2014, và xếp hạng chỉ số này sẽ tăng 105 bậc, từ vị trí 157 lên vị trí 52, đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 6 như yêu cầu của Nghị quyết.

Về chỉ tiêu nộp thuế và bảo hiểm xã hội: Trong năm 2014 và đầu năm 2015, số giờ nộp thuế dự kiến giảm được 380 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 157 giờ/năm. Tuy vậy, thời gian nộp thuế vẫn chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết và cần tiếp tục giảm thêm 35,5 giờ nữa.

Cùng với những cải cách về thuế, quy trình nộp bảo hiểm xã hội đã được rút gọn. Thời gian dự kiến giảm được 100 giờ, từ 335 giờ/năm xuống còn 235 giờ/năm. Mức giảm này còn khoảng cách tương đối xa so với mục tiêu là 49,5 giờ/năm, do đó bảo hiểm xã hội cần tiếp tục giảm thêm 185,5 giờ.

Tổng thời gian nộp thuế và bảo hiểm xã hội dự kiến giảm được 480 giờ và cải thiện 27 bậc, từ vị trí 149 lên vị trí 122. Tuy nhiên, vị trí này vẫn thấp hơn khá nhiều so với trung bình của các nước ASEAN 6.

Về chỉ tiêu tiếp cận điện năng: Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã ban hành các văn bản quy định rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Nhờ vậy, tiếp cận điện năng giảm được khoảng 30 ngày, từ 115 ngày xuống còn 85 ngày và thứ hạng cải thiện 12 bậc, từ vị trí 156 lên vị trí 144. Tuy vậy, thời gian giảm chưa đạt yêu cầu của nghị quyết và cần giảm thêm 15 ngày.

Về chỉ tiêu giao dịch thương mại qua biên giới: Bộ Tài chính, Tổng cục hải quan đã rà soát và sửa đổi một số quy định, chính sách liên quan, giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới không chỉ là trách nhiệm của Bộ Tài chính, Tổng cục hải quan mà còn thuộc trách nhiệm của các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành. Năm 2014, chưa nhiều bộ, ngành chú trọng tới cải thiện thủ tục quản lý chuyên ngành, do vậy chỉ số này chưa có sự cải thiện rõ rệt.

Tiếp theo những kết quả đạt được trong năm 2014, ngày 12/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/2015 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hai năm 2015-2016. 

Nghị quyết xác định mục tiêu trong hai năm tới là: “Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính… Cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng chuyển sang hậu kiểm”. 

Phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 6 vào năm 2015 và ASEAN 4 vào năm 2016.

Để đạt mục tiêu nêu trên, Nghị quyết đề ra 13 nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và 80 giải pháp cụ thể cho các bộ, cơ quan và địa phương.

Sau 3 tháng ban hành Nghị quyết 19/2015, một số giải pháp đề ra tại Nghị quyết đã được triển khai thực hiện và đã có kết quả bước đầu.  Cụ thể: 

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề  nghị bãi bỏ 3299 điều kiện kinh doanh quy định tại 170 Thông tư, Quyết định của các Bộ.
    
– Một số bộ khác đã chủ động triển khai một số hành động cải cách về nội dung thủ tục và phương thức thực hiện quản lý chuyên ngành. 
    
Tuy vậy, theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vẫn còn nhiều nhiệm vụ, giải pháp về quản lý chuyên ngành cần tập trung triển khai thực hiện và nhất là những vướng mắc trong kiểm dịch hàng xuất khẩu, kiểm định hàng nhập khẩu và khai báo hải quan…

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hiện vẫn có một số địa phương hỏi “Nghị quyết 19 là cái gì”.

Lý giải điều này, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, cho biết: “Có địa phương không biết thật”, vì thực tế có hai nghị quyết 19. Trong đó, Nghị quyết 19/2015 là nghị quyết mà Chính phủ muốn nhấn mạnh tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam