Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/5
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 Lương tối thiểu tăng lên 830.000 đồng/tháng

Theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, kể từ 1/5, mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc tại: cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị – xã hội; đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị là 830.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng so với quy định trước đây).

Mức lương tối thiểu chung này được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng trên; tính trợ cấp đối với lao động dôi dư; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

Nguồn kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung được đảm bảo từ các nguồn: 10% tiết kiệm chi thường xuyên; tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 (ngành y tế là 35%); 50% số tăng thu được thực hiện so dự toán năm 2010 của ngân sách địa phương; nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư…

Chính thức sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 14/3, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo Thông tư này, hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa dịch vụ và được lưu giữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn điện tử chỉ có giá trị pháp lý khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn; thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Doanh nghiệp trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, trước khi sử dụng hóa đơn điện tử thì phải lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp…

Chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 11/2011/TT-NHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

Theo đó, tổ chức tín dụng không được thực hiện cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết); không được gửi vàng tại tổ chức tín dụng khác; không được thực hiện các nghiệp vụ ủy thác, đầu tư và các hình thức cấp tín dụng khác bằng vàng.

Cũng theo Thông tư trên, tổ chức tín dụng không được huy động vốn bằng vàng, trừ trường hợp phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả. Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng của tổ chức tín dụng chấm dứt vào ngày 1/5/2012.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng trước đây thành đồng Việt Nam và các hình thức bằng tiền khác. Đối với số vốn bằng vàng đã chuyển đổi thành tiền phải tất toán chậm nhất là ngày 30/6/2011.

Tăng một số lãi suất chủ chốt lên 14%/năm

Theo Quyết định số 929/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ký ban hành ngày 29/4, lãi suất tái cấp vốn; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng đồng loạt tăng thêm 1%, lên 14%/năm.   Bên cạnh đó, NHNN còn điều chỉnh tăng lãi suất tái chiết khấu thêm 1%, lên mức 13% so với hiện hành.

Theo Quyết định trên, Quyết định số 692/QĐ-NHNN ngày 31/3/2011 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng và quy định lãi suất tái chiết khấu tại Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 8/3/2011 hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2011.

Áp dụng mức phí môi giới chứng khoán mới

Thông tư 38/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định: Phí môi giới mua, bán chứng khoán (áp dụng cho cả chứng khoán đăng ký giao dịch tại UPCOM) đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mà các công ty chứng khoán thu là từ 0,15% đến 0,5% giá trị giao dịch, với trái phiếu là 0,02% đến 0,1% giá trị giao dịch.

Trước đây, mức phí này đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư quy định tối đa không quá 0,5% trị giá giao dịch; còn đối với trái phiếu, mức phí tối đa không quá 0,15% trị giá giao dịch.

Ngoài mức phí trên, Thông tư cũng qui định mức phí bảo lãnh phát hành mà các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại được thu là từ 0,5% đến 2% tổng giá trị bảo lãnh phát hành đối với cổ phiếu. Còn với các công ty quản lý quỹ chỉ được thu tối đa 2%/giá trị vốn uỷ thác bình quân/năm đối với phí quản lý danh mục đầu tư và tối đa 2%/giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) hoặc giá trị tài sản ròng của danh mục/năm với phí quản lý quỹ đầu tư.

Các quy định mới trên sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2011.

Nguồn: Báo Điện tử Dân trí