Nhiều Công ty chứng khoán vi phạm hoạt động giao dịch
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), qua giám sát hoạt động giao dịch và kiểm tra một số công ty chứng khoán, Ủy ban đã phát hiện một số hành vi vi phạm về hoạt động giao dịch chứng khoán gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư cũng như không đảm bảo nguyên tắc công bằng và khách quan trong việc cung cấp dịch vụ cho giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư.

“Để xảy ra tình trạng này trước hết do các công ty chứng khoán chưa thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, đặc biệt công tác kiểm soát nội bộ làm chưa tốt cũng như chưa chú trọng thực hiện đạo đức nghề nghiệp của công ty và nhân viên kinh doanh. Những hành vi vi phạm này phải được xử lý nghiêm khắc và chấm dứt ngay”- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.

Để dẹp các vấn nạn này, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát và bổ sung các quy định trong quy trình giao dịch đảm bảo công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong quy trình giao dịch chứng khoán và tuân thủ quy định của pháp luật.

Cùng với đó thiết lập và hoàn thiện bộ phận kiểm soát nội bộ chuyên trách theo quy định của Luật Chứng khoán. Hoạt động kiểm soát nội bộ cần được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ để hạn chế thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm và xung đột lợi ích giữa công ty chứng khoán, nhân viên công ty chứng khoán với nhà đầu tư.

Ủy ban cũng yêu cầu việc nhập lệnh của khách hàng, của nhân viên công ty và lệnh tự doanh vào hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán phải theo đúng thứ tự và thời gian nhận lệnh và đúng quy trình giao dịch của công ty. Nghiêm cấm việc nhân viên công ty chứng khoán chèn lệnh của khách hàng và có các hành vi vi phạm quy định ký quỹ giao dịch.

Khi nhận lệnh, phiếu lệnh (dưới các hình thức nhận lệnh trực tiếp, qua điện thoại, qua fax, qua mạng internet) đều phải có thông tin đầy đủ và chính xác theo đúng quy định, đặc biệt là có số thứ tự, thời gian nhận lệnh, chữ ký của khách hàng; thực hiện lập, quản lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ lệnh giao dịch chứng khoán theo đúng quy định pháp luật hiện hành đối với chứng từ kế toán.

UBCKNN cũng yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện nghiêm túc quy định giao dịch, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Trường hợp UBCKNN phát hiện vẫn còn vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Tiền phong điện tử