Nhiều doanh nghiệp "vướng" thuế thu nhập
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngày 16/3, tại Chương trình đối thoại giữa doanh nghiệp với Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, vấn đề thuế thu nhập cá nhânthuế thu nhập doanh nghiệp được nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh quan tâm.

Đơn cử, nhiều doanh nghiệp vướng mắc về việc chuyên gia lao động nước ngoài được công ty mẹ bổ nhiệm sang công ty con ở Việt Nam (100% doanh nghiệp nước ngoài) thì chi phí ăn ở có kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân không.

Đại diện Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh cho biết, khi các công ty tại Việt Nam chi trả những khoản lợi ích cho lao động nước ngoài phải tính vào người lao động nước ngoài chịu thuế thu nhập cá nhân, khấu trừ và kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Trường hợp này do người lao động nước ngoài có thu nhập nhận từ nước ngoài nên thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế khi kết thúc năm. Đồng thời, công ty không được ủy quyền quyết toán thuế thay người lao động.

Mặt khác, đối với vấn đề của công ty trách nhiệm hữu hạn Indochine Wellness về việc có bán hàng cho khách hàng ở nước ngoài và trả phí giới thiệu khách hàng cho cá nhân người nước ngoài bằng tiền mặt, ông Đỗ Quốc Tuấn, Phó phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế thành phố khẳng định: Chi phí này không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, hồ sơ, chứng từ để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là thỏa thuận (hợp đồng) đã được công ty ký kết với khách hàng, chứng từ chi trả tiền công ty trả cho người nước ngoài.

Ông Đỗ Quốc Tuấn nhấn mạnh, theo quy định pháp luật, trường hợp công ty ký hợp đồng thuê lao động là người nước ngoài có phát sinh chi phí làm giấy phép lao động, phí visa, phí hành lý cá nhân khi xuất nhập cảnh vào Việt Nam cho người nước ngoài nếu có chứng từ hợp pháp ghi tên, địa chỉ, mã số thuế công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và phải tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công để kê khai nộp thuế thuế cá nhân theo quy định.

Liên quan đến những vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc lập Báo cáo tài chính, đại diện Cục Thuế thành phố cho rằng, các khoản lãi (lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoán do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế (tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển), công ty không được tính vào thu nhập khác hoặc chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đặc biệt, theo đại diện Cục Thuế thành phố, căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, đối với các khoản lãi (lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế, công ty không được tính vào thu nhập khác hoặc chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Nguồn: TTXVN