Nhiều vướng mắc trong giải quyết tranh chấp lao động
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Các đại biểu đã thảo luận xung quanh vấn đề thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, các quy định về công đoàn, tranh chấp lao động và đình công, cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc và cơ chế đối thoại xã hội ba bên ở các cấp.

Đình công do lương, thưởng

Theo Trưởng ban Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Thanh Khương, cùng với sự phát triển của đất nước, nhiều quy định trong các luật hiện nay không còn phù hợp với tình hình thực tế, cần phải được điều chỉnh, bổ sung.

“Về giải quyết tranh chấp lao động và đình công, mặc dù các quy định đã được nêu trong Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2006, song việc giải quyết tranh chấp lao động thời gian qua vẫn có nhiều vướng mắc. Cơ chế giải quyết các bất đồng, xung đột trong quan hệ lao động ngay từ khi phát sinh vẫn chưa hợp lý nên số vụ ngừng việc của người lao động vẫn liên tục gia tăng”, Trưởng ban Pháp luật Lê Thanh Khương nói.

Các đại biểu cho rằng, thực tế thời gian qua, hầu hết các cuộc ngừng việc, đình công của người lao động đều xuất phát từ vấn đề tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi.

Xuất phát từ thực trạng trên, vấn đề đặt ra là các quy định của pháp luật về lĩnh vực trên cần phải được sửa đổi, bổ sung phù hợp với cuộc sống, góp phần hạn chế những bất ổn của quan hệ lao động.

Theo một số đại biểu, cơ cấu tiền lương tối thiểu phải được xác định nhằm đảm bảo với các loại hình, mô hình doanh nghiệp, điều kiện phát triển kinh tế của từng vùng, miền, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế khi Việt Nam đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

Các đại biểu cũng cho rằng, các quy định về công đoàn trong Bộ luật Lao động hiện hành còn nhiều bất cập. Luật trao quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong quan hệ lao động rất lớn, song điều kiện để thực hiện rất hạn chế.

Cùng với đó, vai trò và trách nhiệm của công đoàn cấp trên công đoàn cơ sở trong quan hệ lao động khá mờ nhạt. Bộ luật Lao động cần có những bổ sung để tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở; đồng thời tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên…

Ngày 12/8, các đại biểu tiếp tục thảo luận về các vấn đề trên và nghe ý kiến chuyên gia ILO về một số kinh nghiệm của thế giới trong công tác xây dựng luật.

Nguồn: TTXVN