NHNN tiếp tục hạn chế tín dụng đối với các lĩnh vực phi sản xuất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong buổi họp báo chiều ngày 14/2 về việc ban hành Chỉ thị 01 của NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến khẳng định: Những giải pháp được đưa ra trong Chỉ thị nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Đó là ổn định vĩ mô, tập trung vốn ưu tiên vào các lĩnh vực sản xuất, sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu, sản xuất nhỏ và vừa và không ưu tiên một số lĩnh vực phi sản xuất.

Cụ thể, đối với bất động sản hay chứng khoán, Chính phủ và NHNN tiếp tục không ưu tiên trong năm 2012 này.
Tuy nhiên, Phó Thống đốc cũng cho biết, đối với một số đối tượng có đóng góp tích cực vào thị trường bất động sản, việc làm, NHNN sẽ có những điều chỉnh thích hợp để vẫn khuyến khích lĩnh vực này và vẫn thực hiện mục tiêu không dàn trải nguồn vốn.
Năm 2011, tỷ trọng cho vay phi sản xuất, ngân hàng đã kiểm soát trung bình ở mức 11,3%, tuy nhiên cũng có những TCTD vượt 16%. Ngân hàng Nhà nước sẽ có những biện pháp cảnh báo, xử lý.
Trong năm 2012, NHNN tiếp tục đặt mục tiêu kiểm soát tỷ trọng dư nợ đối với các lĩnh vực không ưu tiên (tạm đồng nhất với lĩnh vực phi sản xuất) như bất động sản, chứng khoán ở mức 16%.
Về tốc độ tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản năm 2011, kết quả đã giảm xuống 15%, đúng như điều hành của Chính phủ.
NHNN và hệ thống ngân hàng đang thực hiện tốt vấn đề thanh khoản

Về vấn đề thanh khoản của các ngân hàng, Phó Thống đốc cho biết, trong những tháng đầu năm, NHNN và hệ thống ngân hàng đã thực hiện rất tốt công tác này như bơm vốn qua thị trường mở 1 cách linh hoạt với các kỳ hạn và khối lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của TCTD; thực hiện tái cấp vốn trong trường hợp cần thiết…

Để bảo đảm thanh khoản thời gian tới, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện tốt công tác quản trị thanh khoản, tuân thủ đúng pháp luật và các quy định của NHNN.

Sở dĩ là do, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trong năm 2011 có những lúc có TCTD gặp khó khăn, gây ảnh hưởng đến thị trường trong là do tính tuân thủ và ý thức trách nhiệm của TCTD đó chưa tốt, trong hoạt động kinh doanh, hoạt động xã hội và trách nhiệm đối với hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ tiếp tục có công cụ, chính sách tiền tệ thông qua các biện pháp: điều hành tiền tệ, bơm tiền, rút tiền, điều hành tỷ giá, điều hành ngoại hối… để đảm bảo cho các TCTD có khả năng thanh khoản, làm cho toàn hệ thống lành mạnh, đưa vốn một cách hiệu quả đến nơi ưu tiên đầu tư.   Nguồn:  Báo điện tử Doanh nhân Việt Nam toàn cầu