Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6 doanh nghiệp cần lưu ý
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Rút ngắn thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thay vì chờ 3 ngày, người nộp thuế được hoàn thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc. Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 31/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 2/6/2017. Theo đó, thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc (quy định hiện nay là trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được:

– Lệnh hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước; hoặc

– Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ Khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến.

Năm 2017 sẽ đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường

Thông tư 05/2017/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Lượng đường đấu giá (Mã HS 1701) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 là 89.500 tấn.

Được biết, Thông tư 05/2017/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2017 đến ngày 31/12/2017.

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Thông tư 34/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 8/6/2017, quy định cụ thể mức thu phí thẩm định cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, gồm có:

– Mức phí đối với hồ sơ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thẩm định.

– Mức phí đối với hồ sơ do Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định.

Biểu phí thẩm định phương án cải tạo môi trường 2017

Thông tư 35/2017/TT-BTC ấn định biểu mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do Trung ương thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư 35 sẽ có hiệu lực từ ngày 10/6/2017.

Theo đó, các dự án có phương án cải tạo, phục hồi và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan phê duyệt (trường hợp I) phải chịu mức phí cao gấp khoảng 1,5 lần so với cùng một cơ quan (trường hợp II).

Đơn cử như sau:

– Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức phí thẩm định là 6 triệu đồng (trường hợp I), 4 triệu đồng (trường hợp 2).

– Các dự án có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng thì mức phí thẩm định là 61 triệu đồng (trường hợp I), 40,7 triệu đồng (trường hợp 2).

Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động

Bắt đầu từ  ngày 01/6/2017, Nghị định 44/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định này bãi bỏ các quy định tại Điều 4 và khoản 1 Điều 34 của Nghị định 37.

Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động sẽ được giảm một nửa so với hiện hành theo quy định tại Điều 4 Nghị định 37/2016/NĐ-CP, cụ thể:

– 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

– 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

Mức đóng này có thể được xem là tạm thời, căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức này từ ngày 01/01/2020.

Sửa đổi quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định cụ thể những lĩnh vựcmà tổ chức khi tham gia phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng gồm:

– Khảo sát xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng;

-Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;

– Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn quản lý dự án;

– Thi công xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng;

– Kiểm định xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định 42 không còn quy định ràng buộc nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Hướng dẫn ghi nhãn đối với hàng hóa đóng gói đơn giản

Ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa thay thế cho Nghị định 89/2006/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định 43 đề cập hàng hóa đóng gói đơn giản là hàng hóa được đóng gói không có sự chứng kiến của người tiêu dùng mà khi mua có thể mở ra kiểm tra trực tiếp hàng hóa đó.

Hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản, hàng hóa dạng rời là phụ gia thực phẩm, hóa chất, không có bao bì thương phẩm bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân phải công khai thông tin sau:

– Tên hàng hóa.

– Hạn sử dụng.

– Cảnh báo an toàn (nếu có).

– Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa.

– Hướng dẫn sử dụng.

Hà Linh
Nguồn: http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/nhung-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-thang-6-doanh-nghiep-can-luu-y-189610.html