Những hội nào không thuộc diện áp dụng Luật?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 5 tổ chức chính trị – xã hội nêu trên đã được quy định tại Điều 9, Hiến pháp năm 2013, có văn bản pháp luật chuyên ngành điều chỉnh. Các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về tín ngưỡng – tôn giáo. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào lý do này để xác định đối tượng áp dụng Luật Về hội như đề xuất của Chính phủ là chưa rõ, chưa đầy đủ. Bởi hiện có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được điều chỉnh bởi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Thanh niên, Luật Công đoàn. Hội Cựu chiến binh Việt Nam được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Cựu chiến binh. Một số tổ chức chính trị – xã hội như Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chưa có luật, pháp lệnh điều chỉnh, chủ yếu được điều chỉnh bởi các văn bản dưới Luật như Nghị định của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các bộ liên quan và hoạt động theo Điều lệ hội.

Đối với 28 hội có tính chất đặc thù được thành lập theo Quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ (Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Cựu thanh niên xung phong…), Tờ trình của Chính phủ cho rằng, các hội không tự chủ kinh phí nên được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động; nếu tự trang trải kinh phí hoạt động sẽ được ngân sách hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ Nhà nước giao. Nhưng có thể thấy, các hội này đều có tư cách pháp nhân; có điều lệ, quy chế hoạt động; được Nhà nước giao biên chế, hỗ trợ kinh phí và điều kiện hoạt động. Các hội này cũng được tổ chức thành hệ thống các cấp theo cấp hành chính từ Trung ương đến huyện, không phải là hội đơn nhất. Trong khi đó, Tờ trình của Chính phủ xác định, hội không nhất thiết phải tổ chức thành một hệ thống từ Trung ương đến cơ sở; hội hoạt động ở cấp nào chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, và quản lý của chính quyền cấp đó. Nghĩa là, hội áp dụng theo Dự thảo Luật này sẽ là hội đơn nhất. Nếu căn cứ vào những đặc điểm nêu trên, thì có phải 28 hội có tính chất đặc thù cũng thuộc nhóm các đối tượng không áp dụng bởi Luật Về hội?

ĐBQH Đặng Thị Kim Liên (Yên Bái)
Phương Thủy ghi
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân