Nỗ lực chuyển tải nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV gắn liền với một giai đoạn phát triển đặc biệt của đất nước và của tỉnh Quảng Nam. Những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội và người dân tiếp tục đặt ra những “bài toán khó” cần tập trung giải quyết. Trong khi đó, Quảng Nam đang tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược và phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030… Điều này càng đòi hỏi yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị tỉnh nói chung và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng.
<img alt="" src="” width=”850px” />
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng trao đổi với cử tri là người đồng bào dân tộc thiểu số (ảnh chụp trước tháng 4.2021)
Ảnh: Mạnh Tuân

Làm cho dân mến, Đảng tin

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “ĐBQH là chủ thể giữ vai trò then chốt, đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện quyền lực Nhà nước”. Người cũng chỉ rõ: “ĐBQH phải là những người có đức, có tài để gánh vác công việc nước nhà. ĐBQH là do Nhân dân bầu ra, họ vừa phải giữ trọng trách đại diện cho quyền lợi của Nhân dân, vì Nhân dân mà cống hiến và đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm trước Nhân dân”.

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của ĐBQH, trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; ĐBQH phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp, pháp luật.

Được cử tri, Nhân dân tỉnh Quảng Nam tin tưởng, giao phó nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, mỗi ĐBQH tỉnh nhận thấy: Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trọng trách lớn lao. Điều này, càng thôi thúc tất cả các ĐBQH tỉnh Khóa XV phải hành động thật quyết liệt, làm cho dân mến, Đảng tin. Đó là lời cam kết sâu sắc, cao nhất và quyết liệt nhất của tất cả ĐBQH tỉnh Khóa XV với cử tri, Nhân dân tỉnh Quảng Nam và với Đảng.

Kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ ĐBQH của tỉnh qua các thời kỳ, mỗi ĐBQH tỉnh Khóa XV nhất định sẽ truyền tải đầy đủ những kiến nghị chính đáng của cử tri đến nghị trường Quốc hội, các cơ quan hữu quan. Củng cố sâu sắc hơn nữa niềm tin của Nhân dân thông qua việc làm tròn bổn phận, trách nhiệm và những lời hứa, cam kết phụng sự. Đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, của Quốc hội và góp phần thiết thực xây dựng quê hương “Quảng Nam anh hùng” ngày một phát triển.

Người dân Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung đang rất cần những đại biểu có tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm để lên tiếng phản biện, chất vấn với những việc làm sai trái, tiêu cực, tham nhũng và bảo vệ đến cùng quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Vì vậy, ĐBQH tỉnh Quảng Nam phải là những người dám phát biểu, dám chịu trách nhiệm trước những vấn đề mình nêu ra tại diễn đàn Quốc hội.

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Để làm được điều đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, mỗi ĐBQH thành viên Đoàn đều xác định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực thực hiện thật tốt các nội dung, những phần việc đã đề ra. Trong đó, cam kết trước hết và xuyên suốt là không ngừng tu dưỡng về đạo đức, phẩm chất, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức, đủ khả năng tham gia xây dựng luật pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri. Đối với những việc khó, chưa thể thực hiện ngay, cần nhiều nguồn lực và thời gian, các ĐBQH tỉnh sẽ kiên trì đeo bám, đề xuất các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết, không để cử tri chờ đợi quá lâu.

Đi vào từng nội dung công việc cụ thể, Đoàn ĐBQH tỉnh xác định: Trước hết, phải làm thật tốt công tác chất vấn và phản biện – một trong những hoạt động tiêu biểu tại các phiên họp Quốc hội. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh phải tăng cường tính tranh luận để làm sáng tỏ các vấn đề liên quan. Mỗi ĐBQH cũng cần chuẩn bị sâu kỹ các nội dung, tham gia các phiên chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung chất vấn những vấn đề bức xúc mà cử tri kiến nghị, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đời sống, sản xuất của Nhân dân; những sai phạm trong công tác quản lý nhà nước và bất cập trong hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành…

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập trung phối hợp thật tốt với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mở rộng địa bàn tiếp xúc cử tri đến các thôn, khu vực miền núi, ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những “điểm nóng” về kinh tế – xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong đó, bảo đảm các buổi tiếp xúc đầy đủ số lượng cử tri tham dự, tạo điều kiện tốt nhất để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, trực tiếp tham gia vào các hoạt động của Quốc hội bằng ý kiến đóng góp của mình. Cùng với đó, sẽ tập trung thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo để bảo đảm lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Đặc biệt, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tăng cường, chú trọng đến hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề. Trong đó, tập trung giám sát, khảo sát việc thực thi chính sách, pháp luật, việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, những vấn đề dễ nảy sinh tiêu cực, những bức xúc mà cử tri và Nhân dân quan tâm; nhất là những vấn đề liên quan đến: Công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải; an toàn thực phẩm; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự – an toàn xã hội… Kịp thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất gửi đến Quốc hội, Chính phủ để hoàn thiện chính sách, pháp luật; kiến nghị các cơ quan liên quan kịp thời khắc phục các vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết đứt điểm các bức xúc của người dân.