Nửa đầu tháng 9 nhập siêu 950 triệu USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, theo số liệu mới đây của Tổng cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 9 (từ ngày 1 đến 15/9), tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 5,45 tỷ USD, giảm 21,9% so với nửa cuối tháng 8; trong khi đó kim ngạch nhập khẩu đạt 6,40 tỷ USD, tăng 6,3%.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 9 cũng là điều bình thường do theo thông lệ hàng năm, thời điểm này các DN thường đẩy mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu để chuẩn bị cho các đơn hàng xuất khẩu cuối năm, cũng như phục vụ thị trường nội địa trong dịp tết.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 102,69 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2013; trong khi nhập khẩu chỉ gần 100,66 tỷ USD, tăng 11,3%.

Như vậy, mặc dù cả nước nhập siêu khoảng 950 triệu USD trong nửa đầu tháng 9, song tính chung từ đầu năm đến nay vẫn xuất siêu 2,03 tỷ USD.

Xét riêng khối DN FDI, nửa đầu tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt 3,53 tỷ USD, giảm 17,9% so với kỳ 2 tháng 8; kim ngạch nhập khẩu đạt 3,88 tỷ USD, tăng 9,9% so với nửa cuối tháng 8.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt 63,19 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ; trong khi kim ngạch nhập khẩu chỉ gần 56,7 tỷ USD, tăng 10,5%.

Như vậy, trong kỳ 1 tháng 9, khối DN FDI cũng nhập siêu 350 triệu USD, tuy nhiên lũy kế từ đầu năm đến nay, khối này xuất siêu tới 6,5 tỷ USD.

 Nguồn: Thời báo Ngân hàng