Ông Nguyễn Xuân Hùng làm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Sáng 5/8, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban quản lý KKT Phú Yên cho ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 4/8/2021.

Ông Trần Hữu Thế (bìa phải) Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban quản lý KKT Phú Yên cho ông Nguyễn Xuân Hùng
Ông Trần Hữu Thế (bìa phải) Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban quản lý KKT Phú Yên cho ông Nguyễn Xuân Hùng

Tháng 12/2018, ông Nguyễn Xuân Hùng được UBND tỉnh Phú Yên bổ nhiệm làm Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Xuân Hùng là Trưởng Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh Phú Yên trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Chánh, Trưởng phòng Quản lý Dự án 1, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 4/8/2021.