Áp dụng mức thuế suất thuế XK mới đối với mặt hàng bột cacbonat canxi từ 20/4
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống có mức thuế suất thuế XK là 5%; bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm có mức thuế suất thuế XK là 10%.Thông tư cũng bổ sung mặt hàng bột cacbonat canxi có tráng phủ axit stearic, được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm, mã hàng 3824.90.99 có mức thuế suất thuế XK là 3%.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2014./.. TTNguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177092&item_id=122202758&p_details=1