Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 Đợt 2
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Các đề án Đợt 2 tập trung vào hai nhóm hàng chính là công nghiệp chế biến và Nông- lâm- thuỷ sản, nhắm tới cả thị trường trong nước và ngoài nước.

Cục Xúc tiến Thương mại (XTTM) thông báo để DN thuộc mọi thành phần kinh tế trên cả nước được biết, nghiên cứu và đăng ký tham gia với các đơn vị chủ trì Chương trình. Đề nghị các hiệp hội ngành hàng, các đơn vị chủ trì tuyên truyền rộng rãi nội dung chi tiết từng hoạt động XTTM cụ thể tới cộng đồng DN.

Để xử lý linh hoạt các biến động thị trường và ngành hàng, năm 2009 Bộ Công Thương sẽ xem xét phê duyệt chương trình XTTM quốc gia nhiều đợt. Ngày 20/1/2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 0354/QĐ-BCT phê duyệt chương trình XTTM quốc gia 2009 ddợt 1 gồm 44 đề án của 21 đơn vị chủ trì, với tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ là 62,64 tỷ đồng. Sau Đợt 1 và Đợt 2, Bộ Công Thương đang phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục xem xét phê duyệt chương trình XTTM quốc gia 2009 Đợt 3.

Đồng thời, để hỗ trợ tối đa cho DN đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá trong bối cảnh suy giảm kinh tế, trên cơ sở lấy ý kiến các ngành hàng và Bộ ngành liên quan, Bộ Công Thương đã dự thảo sửa đổi Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 3/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có bổ sung một số nội dung hỗ trợ XTTM mới để trình Thủ tướng xem xét quyết định.

Doanh nghiệp có thể tham khảo chi tiết Danh mục chương trình XTTM quốc gia 2009 Đợt 2 tại Phụ lục số 1 và số 2 ban hành kèm theo Quyết định 1498/QĐ-BCT ngày 24/3/2009 của Bộ Công Thương.

Nguồn: Báo điện tử Công thương