Phải khắc phục yếu kém và tham nhũng liên quan đến đất đai
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Là  những vấn đề “nóng” được đưa ra tại Hội nghị lấy ý kiến DN về dự thảo LĐĐ sửa đổi do VCCI và Bộ TN-MT thực hiện hôm nay 9-10.

Chồng chéo và chắp vá

Luật gia Vũ Xuân Tiền (Hội Luật gia Hà Nội) bình luận, LĐĐ hiện hành đã cho phép sử dụng quá giới hạn biện pháp thu hồi đất bằng quyết định hành chính. Việc xác định giá đất quy định trong LĐĐ hiện hành thiếu thống nhất, thiếu minh bạch, tự mâu thuẫn, tự tạo ra chênh lệch lớn khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Phân cấp quản lý về đất đai quá rộng, dẫn đến có quá nhiều người có quyền giao, cho thuê và thu hồi đất…

Đặc biệt, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai quá nhiều, chắp vá, chồng chéo (có đến 600 văn bản ban hành). Đó là rào cản lớn và tạo điều kiện cho sự vận dụng luật tùy tiện. Thu hồi đất bằng quyết định hành chính là hình thức vô lý trong trường hợp người có đất bị thu hồi không vi phạm pháp luật. Khi đó không có sự bình đẳng giữa người bị thu hồi đất và cơ quan ra quyết định thu hồi đất. Đây chính là nguyên nhân tạo ra một bộ phận “công bộc của dân” bỗng nhiên trở thành các “quan phụ mẫu” trong không ít cấp hành chính hiện nay.