Phí thẩm định cấp giấy phép bán hàng đa cấp là 5 triệu đồng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để thay thế Thông tư số 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính.

Theo dự thảo, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Mức thu phí thẩm định được đề xuất như sau: Đối với trường hợp cấp mới, gia hạn Giấy chứng nhận là 5.000.000 đồng/01 lần thẩm định; Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận là 3.000.000 đồng/01 lần thẩm định.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính thì mức phí thẩm định được đề xuất giữ nguyên. 

Tuy nhiên, dự thảo lại không đề cập đến việc thu lệ phí khi cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (theo Thông tư 197 thì lệ phí cấp mới, gia hạn Giấy chứng nhận là 400.000 đồng/01 giấy chứng nhận; lệ phí sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận là 200.000 đồng/01 giấy chứng nhận).

Dự thảo nêu rõ, tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được, để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, thu phí theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.

Nguồn: http://doanhnghiepvn.vn/phi-tham-dinh-cap-giay-phep-ban-hang-da-cap-la-5-trieu-dong-d78127.html