Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét các chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 Theo Tờ trình, Chính phủ đã trình Ủy ban TVQH dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, dự kiến QH xem xét, thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Tuy nhiên, trong bối cảnh năm 2013 rất khó khăn, để góp phần hỗ trợ giảm khó khăn cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các dự án nhà ở xã hội, thúc đẩy thu hút đầu tư hướng tới mục tiêu hỗ trợ tiêu thụ hàng tồn kho, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường, Chính phủ trình Ủy ban TVQH cho thực hiện sớm một số giải pháp chính sách ưu đãi thuế đã đề xuất tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN nêu trên kể từ ngày 1-7-2013. Cụ thể như sau: Doanh nghiệp sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%. Doanh nghiệp thực hiện đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội. Doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN.

Về giải pháp thuế giá trị gia tăng: Giảm 50% số thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với hoạt động đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1-7- 2013 đến hết ngày 30-6-2014. Nhà ở xã hội được xác định theo quy định của pháp luật về nhà ở. Giảm 30% số thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với hoạt động đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 phát sinh từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014. Tài sản bảo đảm của khoản nợ mua vào, bán ra của Công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) do Chính phủ thành lập thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Thảo luận về nội dung nêu trên, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành chính sách hỗ trợ về thuế và cho rằng, chính sách này cùng với các giải pháp đã được Chính phủ triển khai sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết thêm việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, theo Tờ trình của Chính phủ, gói hỗ trợ được ban hành lần này dự kiến hỗ trợ tiền thuế khoảng 2.647 tỷ đồng là chưa tương xứng với mục tiêu đề ra khi ban hành chính sách. Với quy mô gói gọn trong khoảng 2.647 tỷ đồng, mức độ lan tỏa, tác động của chính sách không lớn, khó có thể đạt được mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đồng thời góp phần giải quyết lượng hàng tồn kho lớn trong toàn nền kinh tế như nội dung Tờ trình của Chính phủ. Một số ý kiến đề nghị, Chính phủ cần tập trung làm rõ những tác động trái chiều cả về khía cạnh kinh tế và xã hội trong việc thực thi chính sách này. Cùng với những ý kiến nêu trên, một số ý kiến đề nghị, thay vì ban hành chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, QH cần đẩy nhanh quá trình thẩm tra, xem xét, thông qua Dự án Luật Thuế TNDN tại kỳ họp tới và áp dụng ngay từ ngày 1-7-2013.

Cũng trong ngày làm việc hôm qua (16-4), Ủy ban TVQH cho ý kiến về Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Nguồn: Báo Nhân dân  điện tử