Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Thương mại phải đi trước mở đường cho sản xuất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ở đây tôi xin đóng góp để các đồng chí tiếp tục trao đổi, thống nhất các giải pháp, các bước đi mà ngành Công Thương phải làm trong năm 2008. Thứ nhất, Bộ Công Thương phải làm tốt công tác quản lý nhà nước, việc Bộ Công Thương thành lập từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại sáp nhập lại, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là sắp xếp công tác quản lý nhà nước.

Mặc dù Nghị định của Chính phủ đã có rồi, nhưng trong nhiệm vụ của mình, Chính phủ rất mong Bộ chú ý đối với chức năng, nhiệm vụ của các vụ, cục, rồi việc hướng dẫn sắp xếp các Sở Thương mại và Công nghiệp ở địa phương… thì các đồng chí lưu ý làm thế nào triển khai thật nhanh, đồng thời xác định được những nhiệm vụ thật cụ thể để chúng ta vào cuộc sớm. Tôi cũng xin lưu ý khi sáp nhập thế này thường ban đầu bao giờ cũng mang tính cơ học (tức cứ cộng vào nhau đã). Thế nhưng yêu cầu của sáp nhập 2 bộ: Công nghiệp và Thương mại thì phải “hòa” nhanh thành Công Thương trong thời gian ngắn nhất.

Bộ Công nghiệp thành lập từ 3 bộ: Năng lượng, Công nghiệp nặng và Công nghiệp nhẹ mất 10 năm mới không bị phân lớp. Vậy thì Bộ Công Thương không thể 10 năm, vì nếu để dài cả thập kỷ như thế sẽ không đáp ứng được yêu cầu hòa giữa Công và Thương như anh Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại đã nói. Quốc hội và Chính phủ quyết định sáp nhập hai “ông” vào mục đích chính là để sản xuất và thị trường phải gắn chặt chẽ với nhau. Cụ thể là cái gì, tiêu chí gì về công tác quản lý nhà nước của năm 2008, các đồng chí phải làm rất quyết liệt, làm sao đưa ra mục tiêu thời gian phân lớp là gắn ngắn nhất, kể cả ở Bộ và các Sở ở địa phương. Đây là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt, nên phải nêu ra mục tiêu, thời gian cụ thể việc chống phân lớp trong quản lý nhà nước. Nếu không quyết liệt, không xác định đây là một thách thức và “tấn công” nó thiếu quyết liệt thì chúng ta vẫn bị phân lớp. Do đó tôi xin lưu ý các đồng chí về vấn đề này.

Điều thứ hai, các nội dung về quản lý nhà nước thì cả ngành công nghiệp và ngành thương mại trong những năm qua đều đã ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Bây giờ là Bộ Công Thương đòi hỏi văn bản đều phải mới, cho nên phải xây dựng lại các văn bản với yêu cầu mới gắn giữa sản xuất với thị trường trong từng chiến lược quy hoạch. Bây giờ là Công Thương thì nội dung quy hoạch cũng lại phải xây dựng khác đi. Cho nên tôi mường tượng ra khối lượng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương phải ban hành rất nhiều, trong khi công việc này làm rất vất vả, đòi hỏi dồn hết trí tuệ của cả tập thể. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy mà làm tốt chính là rút được ngắn nhất thời gian phân lớp về quản lý nhà nước và trí tuệ tập thể phát huy hiệu quả nhất.

Nói về giá trị sản xuất công nghiệp, tôi muốn nhấn mạnh ngành Công Thương phải lưu ý bảo đảm các cân đối lớn về năng lượng, thép, xăng dầu, phân bón. Đây là vai trò của quản lý nhà nước, bảo đảm cân đối những cung cầu lớn mà ngành Công Thương phải lo. Việc này năm 2007, Bộ Công Thương làm khá tốt, năm nay cố gắng làm tốt hơn. Đặc biệt chúng ta phải chú ý đến tiềm năng phát triển công nghiệp và thương mại ở các địa phương, nhất là những vùng khó khăn. Việc này Bộ chúng ta cũng đã có cố gắng, cần tiếp tục xây dựng nhiều cơ chế chính sách cho các địa phương hơn nữa…

Về xuất khẩu, vừa qua Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị chuyên về công tác XK. Ở đây tôi chỉ xin nhấn mạnh, các đồng chí cần lưu ý đến những thị trường mới và sản phẩm mới. Báo cáo của Bộ Công Thương đã nói đến 3 sản phẩm mới, nhưng tôi nhẩm tính khoảng 20 sản phẩm mới có khả năng XK đến 30 tỉ USD/năm. Vậy thì cần nghiên cứu, làm thế nào đó để việc XK các mặt hàng này trở thành hiện thực, đó chính là vai trò xúc tiến thương mại và cơ chế chính sách vĩ mô do Bộ Công Thương “chỉ huy” đối với từng thị trường, từng mặt hàng. Hôm trước tại Hội nghị XK, tôi đã nói ý này. Ví như thị trường Trung Quốc, Mỹ Latinh… chúng ta có kinh nghiệm xây dựng thị trường gần như con số 0 và phát triển lên rất mạnh. Tôi rất mong từng thị trường, từng loại sản phẩm, các đồng chí hình thành một nhóm (có thể gọi nhóm nghiên cứu hay nhóm “đặc nhiệm”) để xây dựng thị trường gắn với ngành sản xuất. Các đồng chí cũng cần tiếp tục theo dõi, đàm phán các hiệp định song phương và quan hệ đa phương về thương mại đối với các nước trong khu vực và thế giới để mở ra thị trường mới. Thương mại đi trước một bước mở rộng đường cho sản xuất phát triển. Đây là nhiệm vụ rất lớn, rất khó khăn mà ngành Công Thương phải thực hiện bằng được.


Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Tôi đề nghị, các đồng chí chú ý tiếp tục cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến XK, đưa ra mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Ví dụ thủ tục XK, thủ tục NK mất bao nhiêu ngày, hàng ở khâu hải quan nằm bao nhiêu lâu… Phải có đội đặc nhiệm theo dõi việc này. Nếu xác định sản phẩm XK chủ lực thì cần tháo gỡ khó khăn bằng được. Thời gian, thủ tục hành chính liên quan đến XK thể hiện năng lực cạnh tranh về tốc độ.

Thời gian qua, việc khống chế nhập siêu làm chưa tốt, trong khi chúng ta đã có đề án giảm nhập siêu. Tôi đề nghị Bộ Công Thương thành lập ban chỉ đạo của ngành về hạn chế nhập siêu. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội để giảm nhập siêu, còn có nhiều mặt hàng tự cân đối, không đáng NK. Cần chú ý rằng, những sản phẩm cơ khí XK phát triển như ngày hôm nay vì chúng ta đã từng có cơ chế đặc biệt, nên tiếp tục khai thác các cơ chế như vậy. Cần có lộ trình để thúc đẩy thị trường cho các sản phẩm mới XK, không nên để các DN tự mày mò tìm kiếm thị trường, tự “thả nổi” sẽ không có hiệu quả.

Hiện nay, ngành Công Thương nắm rất nhiều dự án trọng điểm quốc gia, có triển vọng làm thay đổi cơ cấu sản xuất và XK cũng như cơ cấu cung- cầu. Tuy nhiên, nhược điểm vẫn là triển khai chậm. Đối với các dự án trọng điểm cần giao ban, kiểm tra thường xuyên.

Hiện chúng ta sử dụng năng lượng để sản xuất ra 1% GDP cao hơn nhiều so với quốc gia khác. Do vậy, nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp trong chương trình tiết kiệm năng lượng quốc gia, chúng ta sẽ trở thành nước NK năng lượng trước năm 2020.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng:

Trọng tâm 2008: Gắn kết giữa sản xuất và thương mại

Năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006-2010, yêu cầu của Chính phủ là làm sao hoàn thành kế hoạch 5 năm trước 1 đến 2 năm. Chỉ tiêu năm 2008 vô cùng nặng nề, vì thế thách thức đặt ra cho ngành Công Thương rất lớn. Chúng ta phải phấn đấu thật quyết liệt, tìm ra mọi giải pháp hữu hiệu, khắc phục mọi khó khăn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục tập trung giải quyết các việc sau: ổn định tổ chức, bộ máy của Bộ sau khi có Nghị định của Chính phủ. Đồng thời, cũng phải ổn định tổ chức, bộ máy của toàn ngành tại các địa phương để đảm bảo hai lĩnh vực này hoạt động bình thường. Toàn ngành chú ý vào trọng tâm phát triển sản xuất công nghiệp, hạn chế nhập siêu, gia tăng XK, phát triển thị trường trong nước. Yêu cầu đặt ra là sản xuất và thương mại phải gắn bó, liên kết chặt chẽ, tạo động lực hỗ trợ nhau, cùng phát triển một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất. Đó cũng là công tác trọng tâm của ngành Công Thương năm 2008…

Nguồn: Báo Thương mại