Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, vì lợi ích chung của khu vực Tam giác phát triển CLV 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Kể từ Hội nghị lần thứ 7 do Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh năm 2019, ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác khu vực Tam giác phát triển trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế – xã hội, cơ sở hạ tầng, giao thông, thương mại. Khẳng định điều này tại hội nghị lần thứ 8, các đại biểu tái khẳng định cam kết của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước thực hiện mạnh mẽ vai trò giám sát trong giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vì lợi ích chung của người dân trong khu vực Tam giác phát triển CLV.

Cần bước đột phá cho khu vực Tam giác phát triển CLV 

Các báo cáo giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước về việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển ghi nhận, kể từ sau Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Đối ngoại ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam được tổ chức thành công tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh năm 2019 đến nay, Chính phủ ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp từ cấp trung ương đến địa phương nhằm tổ chức thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong khu vực Tam giác phát triển CLV. Các báo cáo giám sát khẳng định, kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác này đã góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khu vực Tam giác phát triển CLV, thu hẹp khoảng cách phát triển với các khu vực khác và thúc đẩy gắn kết để duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho rằng, cần nhìn nhận thẳng thắn việc triển khai các hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển CLV còn chưa đạt được như kỳ vọng, cần có bước đột phá, có điểm nhấn để đáp ứng yêu cầu chuyển biến căn bản về mọi mặt của các địa phương trong khu vực Tam giác phát triển CLV trong giai đoạn mới. Hội nghị lần này cần đánh giá toàn diện kết quả hợp tác của Chính phủ ba nước trong thực hiện các Thỏa thuận hợp tác, ghi nhận những thành quả đạt được để phát huy và nhận diện những hạn chế để có giải pháp khắc phục phù hợp, khả thi.

Báo cáo giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước về việc thực thi các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước trong khu vực Tam giác phát triển CLV cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như: Kết nối cơ sở hạ tầng giữa các nước chưa hoàn thiện; cơ sở hạ tầng thông tin cũng như hoạt động trao đổi thông tin và hợp tác giữa các lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới còn hạn chế; nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư bền vững trong khu vực Tam giác phát triển còn hạn chế… Báo cáo giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam cho biết, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển CLV. Trong đó có: Kế hoạch phát triển du lịch Khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2030; Hiệp định Xúc tiến và tạo thuận lợi cho thương mại trong khu vực Tam giác phát triển CLV; Kế hoạch Hành động kết nối nền kinh tế ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam đến năm 2030.

<img alt="" src="” width=”850px” />
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội

Ảnh: Thanh Chi 

Tăng tốc quá trình phục hồi sau đại dịch  

Đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế – xã hội và người dân trong khu vực Tam giác phát triển CLV, làm suy yếu những thành tựu đã đạt được trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của ba nước. Vì vậy, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác giữa các Ủy ban điều phối nhằm đưa tình hình ở khu vực Tam giác phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praseuth nhấn mạnh, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Đối ngoại của ba nước có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của Chính phủ, nhằm đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển. Ba nước cần phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm trong thực hiện các thỏa thuận cũng như trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19. Trưởng đoàn Lào đề xuất, sau hội nghị, ba quốc gia có thể đưa ra kế hoạch chung nhằm kiểm soát dịch bệnh tại một số địa phương trong khu vực Tam giác phát triển; nên có biện pháp khuyến khích người dân tại 13 tỉnh biên giới của ba nước tiếp cận thị trường trong khu vực Tam giác phát triển nhằm bảo đảm phục hồi sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ba nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số cho người dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong cho rằng, thời gian qua, ba nước đã có nhiều chính sách đầu tư cho phát triển hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông tại các địa phương trong khu vực này nhưng kết quả triển khai vẫn còn khá hạn chế. Nêu lên thực tế này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề nghị, ba nước láng giềng Đông Dương cần tập trung đầu tư nhiều hơn cho hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng giao thông nhằm tăng cường kết nối giữa 13 tỉnh biên giới chiến lược trong khu vực Tam giác phát triển. Bên cạnh đầu tư công, cần có cơ chế kêu gọi, khuyến khích, vận động các nguồn lực tài chính khác ngoài ngân sách nhà nước như nguồn vốn ODA, cơ chế hợp tác giữa nhà nước và tư nhân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế tư nhân trong thúc đẩy sự phát triển của khu vực Tam giác phát triển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng đề nghị, Quốc hội, Chính phủ ba nước cần có cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân cho khu vực Tam giác phát triển. Các chính sách cần bảo đảm cho các nhà đầu tư sinh lợi thì các nhà đầu tư tư nhân mới đầu tư nhiều hơn vào khu vực này.

Các đại biểu nhất trí đề nghị, Chính phủ ba nước tiếp tục triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển CLV. Các Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước cũng khẳng định cam kết thực hiện mạnh mẽ vai trò giám sát trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng, vì lợi ích chung của người dân trong khu vực Tam giác phát triển CLV.

Nhắc tới câu ca dao của Việt Nam: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” cũng như câu ca dao của hai nước bạn Lào và Campuchia với hàm ý tương tự: “Đoàn kết bền chặt Lào – Việt Nam – Campuchia bền vững như kiềng ba chân”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tin tưởng và hy vọng, với quyết tâm đoàn kết, xây dựng, ba nước sẽ làm hết sức mình để vun đắp và thắt chặt tình cảm truyền thống giữa ba dân tộc.