Phát triển logistics: Cách nào?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thói quen mua CIF bán FOB

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công, ngành logistics Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng, các doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ logistics đã lớn mạnh cả về lượng và chất, tuy nhiên, chưa phát triển đồng bộ, năng lực cạnh tranh yếu, thị phần nhỏ.

Cụ thể, với hơn 1.000 DN, nhưng phần lớn chỉ hoạt động trong thị trường nội địa hoặc một vài nước trong khu vực, dịch vụ cung ứng còn nhỏ lẻ, rời rạc. Các chủ hàng xuất nhập khẩu vẫn duy trì thói quen mua CIF, bán FOB trong quan hệ thương mại quốc tế, việc vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ logistics đều do người mua hoặc người bán định đoạt. Thường thì họ lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ logistics của quốc gia mình, nên các DN vận tải, logitics của Việt Nam hầu như không có cơ hội tham gia cung cấp dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Công – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông, bến bãi, công nghệ thông tin, đào tạo… cần thành lập cơ quan điều phối liên ngành để xây dựng và thực hiện chính sách phát triển logistics.

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Mức độ liên thông, tính kết nối về hạ tầng và dịch vụ giữa các phương thức vận tải còn hạn chế. Thêm vào đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; năng lực quản lý nhà nước chưa cao; thủ tục hành chính rườm rà… Việt Nam cũng chưa có cơ quan điều phối chung chuỗi hoạt động logistics, khiến công tác quản lý nhà nước về logistics bị phân tách, rời rạc nên hiệu quả chưa cao.

Phấn đấu giảm chi phí xuống 15%

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân phối hàng hóa, xuất nhập khẩu, chi phí vận tải chiếm tới trên 40%, ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển, giá thành sản phẩm… quan trọng hơn là năng lực cạnh tranh của DN và quốc gia. Do vậy để khắc phục những điểm yếu, phát triển logistics, cần có sự tham gia của cả nhà nước và DN. Theo đó, về phía các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; các chiến lược, quy hoạch về logistics. Các DN cần chủ động đầu tư, nâng cao năng lực, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa các dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong năm 2014, Bộ Giao thông vận tải sẽ thực hiện nhiều đề án quan trọng, kể cả về hạ tầng giao thông cũng như các dịch vụ hỗ trợ vận tải để nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực sẵn có.

Bộ cũng sẽ triển khai xây dựng Đề án phát triển logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải đến năm 2020, Đề án tái cơ cấu vận tải và kết nối các phương thức vận tải. Đồng thời xây dựng “Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” với một trong những mục tiêu quan trọng là giảm chi phí vận tải, góp phần đưa chi phí logistics xuống còn 15% tổng giá trị sản phẩm của nền kinh tế quốc dân vào năm 2020.

Đình Dũng
Nguồn: Báo Công thương