Phú Yên bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải mới
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải mới tỉnh Phú Yên là ông Nguyễn Phương Đông (50 tuổi), quê tỉnh Thái Bình, Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; cao cấp lý luận chính trị.

Sáng 1/9, tại Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh Phú Yên công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Phương Đông (ở giữa)
Ông Nguyễn Phương Đông (ở giữa)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1506 ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký Quyết định. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, giao thông vận tải là lĩnh vực lớn trong phát triển hạ tầng góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Phương Đông cùng với ngành Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu, rà soát quy hoạch các loại hình giao thông để có chiến lược phát triển hệ thống giao thông các giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. 

Với trọng trách mới, ông Nguyễn Phương Đông hứa sẽ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi, nỗ lực cống hiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng với tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông Vận tải phát huy sức mạnh đoàn kết, tích cực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.