Quý IV/2007, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020"
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cần đặc biệt lưu ý về phạm vi quy hoạch và các yếu tố liên quan đến cảnh quan đô thị, đồng thời đưa ra danh mục các dự án cụ thể thực hiện trong từng giai đoạn, đề xuất các dự án ưu tiên cấp bách cần thực hiện sớm.

Theo Website Chính phủ