Quảng Bình phải ký cam kết trước khi được giao Dự án nâng cấp Quốc lộ 12A
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình sẽ phải ký cam kết đảm bảo tiến độ trong trường hợp Sở Giao thông – Vận tải Quảng Bình được giao nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 12A.

Một đoạn Quốc lộ 12 qua Quảng Bình (Ảnh: Ngọc Mai).
Một đoạn Quốc lộ 12 qua Quảng Bình (Ảnh: Ngọc Mai).

Bộ GTVT vừa có công văn số 8107/BGTVT – KHĐT gửi UBND tỉnh Quảng Bình liên quan đến việc giao chủ đầu tư thực hiện Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh Nhà máy Xi măng Sông Gianh.

Để triển khai Dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, quản lý sử dụng vốn được giao đúng mục đích trong trường hợp Sở GTVT Quảng Bình được giao làm chủ đầu tư, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình cam kết đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm chủ đầu tư.

Cụ thể, Bộ GTVT muốn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cam kết chỉ đạo Sở GTVT Quảng Bình thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư và bố trí nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo quản lý sử dụng số vốn ngân sách nhà nước được Bộ GTVT giao cho Dự án đúng mục đích, hiệu quả; triển khai thực hiện Dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho Sở GTVT Quảng Bình thực hiện giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, cung cấp vật liệu xây dựng… trong quá trình thực hiện dự án.

“UBND tỉnh Quảng Bình cam kết chịu trách nhiệm nếu Sở GTVT Quảng Bình không triển khai Dự án theo đúng tiến độ hoặc không đảm bảo chất lượng. Ý kiến của UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị gửi về Bộ GTVT trước ngày 12/8/2021. Bộ GTVT sẽ giao đơn vị thuộc Bộ làm chủ đầu tư dự án nếu sau thời hạn nêu trên không nhận được ý kiến của UBND tỉnh Quảng Bình”, công văn số 8107 của Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được văn bản số 629/UBNDXDCB ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tham gia ý kiến về hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B dự kiến đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó có nội dung đề nghị giao Sở GTVT Quảng Bình làm chủ đầu tư triển khai thựchiện Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránhnhà máy xi măng Sông Gianh.

Theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhànước, Bộ GTVT giao đơn vị thuộc Bộ làm chủ đầu tư dự án; trường hợp đơn vị thuộc Bộ không đủ điều kiện thực hiện, Bộ GTVT có thể giao cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư.

Trong thời gian qua, Bộ GTVT đã giao Sở GTVT một số địa phương làm chủ đầu tư và đã phát huy được ưu điểm là phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung cấp vật liệu xây dựng, bám sát thực tế hiện trường dự án… Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều Sở GTVT triển khai dự án chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo, chỉ đạo của Bộ đối với Sở GTVT chưa hiệu lực, hiệu quả do các Sở GTVT không trực thuộc Bộ.