Quảng Bình tiếp tục thúc tiến độ hai dự án ứng phó biến đổi khí hậu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đến nay, cả 2 dự án vẫn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dẫn đến thi công chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng vừa tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Đồng Hới và Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu Dự án TP Đồng Hới.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới, 2 dự án trên đều có thời gian thực hiện từ năm 2017 – 2022. Tuy nhiên, hiện nay, các dự án vẫn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dẫn đến tiến độ thi công chậm so với kế hoạch.

Theo đó, hiện còn 32 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, trong đó có 19 hộ dân chưa chịu nhận tiền đền bù, hỗ trợ với lý do chính là giá đền bù, bồi thường, hỗ trợ thấp… Mặc dù gần đây, đơn vị đã tăng cường đốc thúc, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và có chuyển biến tích cực nhưng tiến độ thực hiện các dự án vẫn rất chậm, kết quả giải ngân đều chỉ ở mức dưới 20% tổng nguồn vốn được cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng (đội mũ cối xanh) kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng (đội mũ cối xanh) kiểm tra tiến độ thực hiện dự án.

Ban Quản lý Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới cho biết, thời gian tới, nếu công tác đền bù, GPMB và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công vẫn không được giải quyết dứt điểm sớm thì không thể đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án theo đúng thời gian quy định.

Sau khi kiểm tra thực địa tình các dự án, đặc biệt là những địa điểm hiện đang vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng đã làm việc với cac sở ngành liên quan về tiến độ dự án.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương có giải pháp mạnh quyết liệt xử lý dứt điểm khâu GPMB; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quy định của pháp luật, nhất là những hộ dân cố tình không chấp hành.

Được biết, Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải-Tiểu dự án TP Đồng Hới có tổng mức đầu tư 58,11 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) là 50,2 triệu USD. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới , đến nay dự án này chỉ mới giải ngân được 226,676 tỷ đồng, đạt 17,51% tổng số nguồn vốn của dự án.

 Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Đồng Hới có tổng mức đầu tư 38,8 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) là 30 triệu USD. Hiện  dự án này chỉ mới giải ngân được 142,525 tỷ đồng, đạt 16,5% tổng số nguồn vốn của dự án.

Cả 2 dự án được giao cho Ban Quản lý Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới quản lý và được xem là 2 dự án quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên đến nay tiến độ giải ngân vốn và triển khai dự án khá chậm chạp. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã nhiều lần kiểm tra và đốc thúc đẩy nhanh tiến độ của 2 dự án này.