Quảng Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2021
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa bão; nghiệm thu, thanh toán dứt điểm các khối lượng đã hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời việc giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Theo đó, các đơn vị phải xây dựng biểu đồ về tiến độ thực hiện, nghiệm thu và giải ngân chi tiết cho từng công việc (như thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thi công, thanh quyết toán…) của từng dự án (tiến độ hàng tuần, hàng tháng…) và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; trong đó các thủ tục có thể làm đồng thời song song để đẩy nhanh tiến độ (không phải hoàn thành việc này mới làm việc tiếp theo). Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa bão, nghiệm thu, thanh toán dứt điểm các khối lượng đã hoàn thành để nâng cao tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh.

Quảng Bình yêu cầu các sở ban ngành, địa phương chịu trách nhiệm nếu giải ngân đầu tư công không đạt.
Quảng Bình yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu giải ngân đầu tư công không đạt.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và chịu hoàn toàn trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nếu không thực hiện và giải ngân hết số vốn bố trí, bị cắt giảm, thu hồi; đồng thời tự thu xếp vốn thuộc ngân sách cấp mình để thực hiện phần khối lượng bị cắt vốn.

Có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền.

Thành lập ngay Tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong từng sở, ban, ngành, địa phương do Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đứng đầu. Phân công ngay từng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách trực tiếp tiến độ thực hiện, giải ngân của từng dự án; kiên quyết không để chậm những việc thuộc thẩm quyền được giao, báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Tập trung đôn đốc, theo sát các đơn vị thi công trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn các dự án, đặc biệt là các dự án có khó khăn vướng mắc để nhanh chóng tháo gỡ kịp thời.

Đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền địa phương, các nhà thầu có các giải pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm; không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm chậm thời gian giải quyết.

Đối với các sở, ngành; phòng, ban (thuộc huyện) có nhiệm vụ thẩm định các dự án đầu tư công, yêu cầu tập trung nguồn nhân lực, làm thêm ngoài giờ, đồng thời, tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đảm bảo việc thẩm định không quá 5-7 ngày làm việc; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng,… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Cùng với đó, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 vào ngày 2 và 16 hàng tháng (báo cáo qua Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư) để UBND tỉnh nắm bắt được tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, vốn lớn, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có biện pháp xử lý và tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tham mưu UBND tỉnh rà soát, cương quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của các dự án đến ngày 30/9/2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách, có khả năng giải ngân tốt cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất, tổng hợp số liệu giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng của tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh cập nhật chính xác số liệu giải ngân hàng tháng của tỉnh lên phần mềm Tabmis, báo cáo Kho bạc Nhà nước Trung ương, Bộ Tài chính. Định kỳ ngày 20 hàng tháng (báo cáo nhanh) và 30 hàng tháng tổng hợp gửi số liệu giải ngân vốn đầu tư công (có tỷ lệ giải ngân theo các huyện, thị xã, thành phố) đến Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch (Bộ Tài chính thông báo 15,46%, số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh thông báo sau khi rà soát lại đạt 30,4%), điều này làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, gây lãng phí nguồn lực.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, việc giải ngân chậm ngoài nguyên nhân khách quan do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, còn có nguyên nhân chủ quan do một số chủ đầu tư chưa quyết liệt trong việc đẩy nhanh đề bù, giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục đầu tư, đôn đốc đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu thanh toán theo tiến độ hợp đồng; chưa tích cực giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư và nghiệm thu khối lượng để thanh toán đúng thời gian quy định…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng nhấn mạnh: “UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở ban ngành, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các dự án đầu tư công. Trong quá trình thực hiện, những vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, giải quyết”.