Quảng Ngãi: 12.700 tỷ đồng đầu tư 43 dự án hạ tầng giao thông, nông nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

43 dự án, trong đó, có 05 dự án đã hoàn thành, 32 dự án đang thực hiện đầu tư và 06 dự án đang chuẩn bị đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 12.700 tỷ đổng.

Theo Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tại buổi làm việc mới đây với ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau khi sáp nhập, Ban Quản lý đang làm chủ đầu tư 43 dự án, trong đó, có 05 dự án đã hoàn thành, 32 dự án đang thực hiện đầu tư và 06 dự án đang chuẩn bị đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 12.700 tỷ đổng. Riêng năm 2021, tổng kế hoạch vốn bố trí cho các dự án triển khai trong năm hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó phần kế hoạch vốn đầu tư các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông 980 tỷ đồng và vốn thuộc lĩnh vực nông nghiệp gần 600 tỷ đồng.

Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đang được thi công
Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc là một trong những công trình có vốn đầu tư lớn tại Quảng Ngãi

Các dự án lớn đang được triển khai tại Quảng Ngãi bao gồm: Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (tổng mức đầu tư là 663,46 tỷ đồng); Cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn (tổng mức đầu tư 256,796 tỷ đồng); Cầu Cửa Đại (Cổ Lũy) có tổng mức đầu tư là 2.250 tỷ đồng; Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng mức đầu tư là 1.498 tỷ đồng.

Ngoài ra, là dự án đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi; Cầu Sông Rin; Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham), giai đoạn 2; Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát – Đá Chát);  Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà; Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 và thành phần 2; Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc) tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng; Đập ngăn mặn Trà Bồng; tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, Phổ Thạnh, Đức Phổ…

Tại buổi làm việc, ông Đặng Văn Minh bên cạnh đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý trong việc triển khai thực hiện các dự án trong năm 2020, cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như cơ cấu, tổ chức bộ máy. Trong đó, ông Minh cho rằng, bộ máy của Ban Quản lý quá cồng kềnh, kém hiệu quả; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư tại nhiều dự án còn chậm, thiếu đồng bộ; hồ sơ một số dự án không đạt yêu cầu dẫn đến điều chỉnh nhiều lần…

Cảng Bến Đình tại huyện đảo Lý Sơn
Cảng Bến Đình tại huyện đảo Lý Sơn

Qua đó, ông Đặng Văn Minh nhấn mạnh, với việc sáp nhập 2 Ban Quản lý  thành 1 và bắt đầu từ năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ giao những dự án lớn, mang tính động lực lan tỏa tại KKT Dung Quất và các KCN của tỉnh cho Ban Quản lý.

“Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Ban Quản lý đối với công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Qua đó, Ban Quản lý phải là Ban điển hình, chuyên nghiệp về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh. Để làm được điều đó, yêu cầu Ban Quản lý phải sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đủ mạnh, ngang tầm với khối lượng công việc được giao”- ông Minh nhấn mạnh và chỉ đạo Ban Quản lý khẩn trương tiếp nhận đầy đủ tất cả các dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bàn giao sang, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/3/2021.

Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý; Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và đúng quy định.