Quảng Ngãi: Cuối tháng 9/2020 phải giải ngân đạt tối thiểu 60% vốn đầu tư công
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đến thời hạn trên, đơn vị nào không đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch trên, bị Trung ương điều chỉnh giảm vốn thì đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư dự án xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo nội dung văn bản, phấn đấu đến 31/01/2021, Quảng Ngãi sẽ giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang). Đến 30/9/2020, các đơn vị Chủ đầu tư, các địa phương phải đảm bảo giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao, đơn vị nào không đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch trên, bị Trung ương điều chỉnh giảm vốn thì đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Để có thể đạt được kế hoạch đề ra, Văn bản do ông Trần Ngọc Căng ký nêu rõ sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ; Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan.

“Đến 30/7/2020, các dự án thuộc kế hoạch vốn của ngân sách Trung ương và địa phương, nếu giải ngân dưới 50% thì chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch năm 2020”- văn bản nêu rõ.