Quảng Ninh triển khai công điện của Thủ tướng về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thực hiện Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, Tổ công tác đặc biệt này có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư các dự án hoàn thành mục tiêu đến ngày 30/9/2021 giải ngân 80% và đến ngày 31/12/2021 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương phải phân công trách nhiệm từng đồng chí lãnh đạo cơ quan và địa phương phụ trách trực tiếp lĩnh vực đầu tư. Phải thực hiện theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân của từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiên quyết không để chậm những việc thuộc thẩm quyền được giao và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, xác định rõ đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, là căn cứ để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu và cán bộ theo dõi phụ trách. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, các nhân có liên quan; kiên quyết không trì trệ, tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư công; điều chuyển, kiểm điểm, xử lý những trường hợp làm chậm, sai phạm theo quy định.

Lập, duyệt tiến độ thi công chung, tiến độ từng dự án để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện; giám sát chặt chẽ khối lượng, chất lượng hoàn thành các công trình, thanh toán dứt điểm khối lượng hoàn thành, thực hiện nghiêm tiến độ và chất lượng giải ngân, tuyệt đối không để nợ xây dựng cơ bản.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tổ công tác phụ trách trực tiếp từng dự án thuộc các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh quản lý, đồng thời phụ trách một số địa phương trên địa bàn tỉnh để đôn đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trên của tỉnh.

Dự án cầu Cửa Lục 1 (trong ảnh) cùng với cầu Cửa Lục 3 và Cao tốc Vân đồn - Móng Cái quyết tâm hoàn thành trong năm 2021
Dự án cầu Cửa Lục 1 (trong ảnh) cùng với cầu Cửa Lục 3 và Cao tốc Vân đồn – Móng Cái quyết tâm hoàn thành trong năm 2021.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ đạo tại Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, quyết định thành lập Tổ công tác của các địa phương do Chủ tịch UBND các địa phương làm Tổ trưởng, nhằm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của cấp huyện, thời gian ban hành quyết định xong trước ngày 15/9/2021.

Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn của Kho bạc nhà nước tỉnh và kho bạc nhà nước tại các địa phương tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ thanh toán vốn của các chủ đầu tư với thời gian nhanh nhất, kế cả làm việc ngoài giờ; định kỳ 2 lần/tuần tổng hợp kết quả giải ngân của các chủ đầu tư gửi số liệu về UBND tỉnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh và các chủ đầu tư các dự án, thành viên tổ công tác để biết, đôn đốc thực hiện.

Trung tâm Truyền thông tỉnh trên cơ sở kết quả giải ngân của các đơn vị (do Kho Bạc tỉnh cung cấp) thông báo thường xuyên trên các phương tiện thông tin định kỳ 2 lần/tuần…

Năm 2021, trong bối cảnh chịu nhiều tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19, nhưng đến ngày 30/8/2021, tổng kế hoạch chi đầu tư công năm 2021 của Quảng Ninh là 16.654 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh so với kế hoạch giao từ đầu năm là 67%, cao hơn so với năm 2020. Nhìn chung nguồn lực phân bổ tập trung cho đầu tư, đảm bảo nhu cầu vốn cho các nhiệm vụ chi, nhất là đối với các dự án quan trọng và động lực. Đến nay các công trình động lực của tỉnh đều không có nhu cầu bổ sung thêm vốn, mà tập trung giải ngân số vốn đã bố trí kế hoạch đầu năm. 

Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, tổng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh quản lý đến ngày 30/8 là 9.908 tỷ đồng, trong đó, vốn tập trung vào các công trình trọng điểm với tổng số vốn đã phân bổ chiếm 81,6%. So với kế hoạch giao vốn đầu năm, tiến độ giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt 75%. Đến nay vẫn còn 1 số chủ đầu tư giải ngân thấp dưới 60% như Ban xây dựng nông thôn mới, UBND TX Đông Triều, Cô Tô, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp… Một trong những nguyên nhân là việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư của các chủ đầu tư còn chậm. Đối với ngân sách cấp huyện, đến nay tỷ lệ giải ngân mới đạt 50%, cùng kỳ năm 2020 là 45,2%…..

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh chỉ đạo tại cuộc họp chuyên đề của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh chỉ đạo tại cuộc họp chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 31/8, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Để đạt hiệu quả cao trong việc đốc thúc giải ngân, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, nhất là vốn kéo dài, vốn chuyển tiếp hoàn trả khối lượng tạm ứng, đảm bảo hiệu quả đầu tư công, tiết kiệm đúng quy định của pháp luật. Trước ngày 20 hàng tháng, chủ đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện và kết quả giải ngân đối với UBND các cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin. Trước 25 hàng tháng, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy.