Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Nghị định này, tiêu chuẩn của thẩm định giá viên về giá bao gồm: Có năng lực hành vi dân sự; có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan; có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá và các ngành gồm: Kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp; có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành theo quy định; có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá; có thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.

Cũng theo Nghị định này các trường hợp không được tham gia thẩm định giá bao gồm: Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến tài sản cần thẩm định giá hoặc đã tiến hành thẩm định giá tài sản trước đó khi thành lập Hội đồng thẩm định giá; người có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thẩm định viên về giá, người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp thẩm định giá đã tiến hành thẩm định giá tài sản đó trước khi thành lập Hội đồng định giá; người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, người đang bị quản chế hành chính, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2013./.

Nguồn: Cổng thông tin Bộ Tư pháp