Quy định tỷ lệ dự trữ tối thiểu trong sản xuất và lưu thông
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, Bộ Công thương đề xuất 3 nhóm giải pháp chính bao gồm: kiểm soát giá đối với các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng trọng yếu (xăng dầu, than, sắt thép, xi măng, thuốc chữa bệnh, phân bón) bằng các hình thức như phải đăng ký giá bán, thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thị phần, tồn kho, giá thành giá bán với cơ quan quản lý nhà nước; áp dụng cơ chế doanh nghiệp cam kết ổn định giá bán ít nhất trong 1 quý trong quá trình phân phối và thành lập quỹ dự phòng.

Bộ Công Thương đề nghị cần quy định cụ thể lượng dự trữ quốc gia đối với các mặt hàng trọng yếu (hiện, xăng dầu và lương thực đã có lượng dự trữ nhưng còn mỏng và thiếu).

Đồng thời, quy định rõ tỷ lệ dự trữ tối thiểu bắt buộc trong sản xuất và lưu thông đối với nguyên nhiên vật liệu và hàng hóa trọng yếu của doanh nghiệp, đảm bảo cung ứng đủ cho thị trường, không để đứt đoạn. Nhà nước sẽ sử dụng vốn quỹ để đấu thầu hoặc đặt hàng doanh nghiệp khi thị trường có căng thẳng về cung cầu.

Nguồn: Báo Điện tử An ninh thủ đô