Quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong đó, người kinh doanh vận tải biển trong nước phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển theo quy định của pháp luật và chỉ được kinh doanh vận tải biển sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển. Và một trong các điều kiện cấp phép là doanh nghiệp phải có vốn hoặc tài sản khác tối thiểu tương đương 20 tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải biển quốc tế và 05 tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải biển nội địa. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7 và thay thế Nghị định số 115 ngày 5.7.2007 của Chính phủ.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ