Quy định về quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, việc kiểm định chất lượng dạy nghề phải đảm bảo các nguyên tắc: độc lập, khách quan, đúng pháp luật; Trung thực, công khai và minh bạch.

Các cấp độ của kết quả kiểm định: Cấp độ 1: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các tiêu chí đạt dưới 50% hoặc từ 50 đến dưới 80% nhưng không đủ điều kiện để xếp ở cấp độ 2; Cấp độ 2: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 50%  đến dưới 80% và các điểm đánh giá của từng tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên số điểm tối đa hoặc 80% trở lên nhưng không đủ điều để xếp ở cấp độ 3; Cấp độ 3: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80% trở lên và các điểm đánh giá của từng tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên số điểm tối đa, trong đó ba tiêu chí sau: giáo viên và cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình;  cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học phải đạt từ 80% trở lên số điểm tối đa của từng tiêu chí.

Quy định gồm có 7 chương với 28 điều. Ngoài những quy định chung, còn có những quy định cụ thể về tự kiểm định chất lượng dạy nghề; đăng ký kiểm định chất lượng dạy nghề; kiểm định chất lượng dạy nghề; công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề và cấp giấy chứng nhận; khen thưởng, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm. Một số mẫu biểu.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng  Công báo.

Nguồn: Báo Thương mại điện tử