Quy định về thuế đối với cá nhân cư trú và không cư trú
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Một trong những điểm quan trọng  nhất của Dự thảo, là quy định cụ thể một trong việc phân biệt cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Cụ thể, cá nhân cư trú phải đáp ứng 1 trong  2 điều kiện là có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong 1 năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày có mặt tại Việt Nam; có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam (nơi mà cá nhân có nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu) hoặc có nhà thuê để ở, kể cả trường hợp thuê phòng ở dài hạn tại khách sạn, nơi làm việc theo hợp đồng thuê có thời hạn từ 6 tháng trở lên. Đối tượng không đáp ứng 1 trong 2 điều kiện này được coi là cá nhân không cư trú. Mặc dù cả 2 đối tượng này đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nhưng cá nhân cư trú phải nộp thuế thu nhập cá nhân tất cả các khoản thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và được thực hiện kỳ tính thuế theo năm, từng lần phát sinh thu nhập (được hoàn thuế nếu thu nhập trong năm chưa đến ngưỡng chịu thuế). Trong khi đó, cá nhân không cư trú chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam, nhưng kỳ tính thuế được thực hiện theo từng lần phát sinh đối với tất cả thu nhập chịu thuế, tức là sẽ không được hoàn thuế mặc dù thu nhập trong năm chưa đến ngưỡng chịu thuế.

Nguồn: Báo Thương mại điện tử